x

200 projekter kæmper om at blive Danmarks bedste renovering(er)

Pressemeddelelse 2. marts 2017

Indstillingsperioden for RENOVER prisen og Jubilæumsprisen er slut. I alt er 200 projekter indstillet. Nu skal nomineringsudvalget i arbejdstøjet og beslutte, hvilke projekter der skal nomineres til priserne.

Af de i alt 200 projekter, der er blevet indstillet til de to priser, har RENOVER prisen modtaget 119 indstillinger, der tæller både små og store renoveringsprojekter fra hele landet – lige fra Esbjerg i vest til Bornholm i øst. 

De indstillede projekter byder på flere interessante og innovative renoveringer. Fx er en gammel DSB-remisegrund i Esbjerg blevet til et pulserende mekka for gadeidræt, og gamle gymnastiksale i København N har undergået en forvandling, så de nu huser både bibliotek og nye tidssvarende studie- og undervisningslokaler.

”Målet med RENOVER prisen har fra begyndelsen været at bringe de gode renoveringseksempler frem i lyset, så de kan bidrage til endnu mere renovering. Jeg er imponeret over at se, hvordan der i år både er private renoveringer og større renoveringsprojekter med i opløbet blandt årets indstillinger,” siger Lars Axelsen, der er administrerende direktør i GI. 

Stor interesse for ny pris 

I anledning af at RENOVER prisen fylder fem år og for at anerkende den almene sektors vigtige samfundsnytte rolle og betydning for hele byggebranchen, uddeles i år også en særlig pris målrettet de almene renoveringsprojekter, Jubilæumsprisen. 

Jubilæumsprisen har fået stor opmærksomhed, og der er blevet indstillet 81 projekter til den nye pris. 

”I de almene renoveringsprojekter ser vi ofte eksempler på renoveringsløsninger, der kan fungere som inspiration for hele branchen. Og indstillingerne til Jubilæumsprisen i år er ingen undtagelse. Særligt er det en glæde at se, at der blandt de indstillede er projekter, som tydeligvis har gjort en forskel for de mennesker, der bor i bebyggelsen,” siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania.

Et eksempel på et indstillet alment projekt er renoveringen af Gadehavegård i Taastrup, der er Danmarks første passivhusrenovering. Eller renoveringen af Søhusene i Nakskov på Lolland, der udover at være en energibesparende rækkehusbebyggelse også har formået at tiltrække beboere fra mere ressourcestærke segmenter af befolkningen.

 

Frem til midten af juni vil et nomineringsudvalg på fire personer, der tilsammen repræsenterer hele byggebranchen, vurdere alle de indstillede projekter og beslutte, hvilke 4-6 projekter der skal gå videre i konkurrencen og blive nomineret til RENOVER prisen 2017, og hvilke 3 projekter der skal nomineres til Jubilæumsprisen. 

Man kan læse mere om de indstillede projekter til både RENOVER prisen og Jubilæumsprisen på hjemmesiden www.renover.dk. De nominerede projekter offentliggøres ultimo juni. Vinderen kåres ved en prisfest til august 2017.
 

RENOVER prisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er prisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 


Kriterier til de nominerede 

Vinderen blandt de indmeldte projekter vil blive fundet ud af en samlet vurdering på baggrund af 7 kriterier. 

Eksempelværdi: Projektet har potentiale til at inspirere branchen i forhold til renovering. 
Energikrav og bæredygtighed: Projektet har leveret væsentlig energibesparelse og bidraget til en bæredygtig praksis. 
Samarbejde og proces: Projektets resultat er sikret gennem godt samarbejde og fagligt kompetente bidrag. 
Brugskvalitet: Projektet er funktionelt velfungerende og vurderes positivt af sine brugere. 
Bidrag til omgivelser: Projektet bidrager positivt til dets nærmiljø. 
Økonomi og værdiforøgelse: Projektet har skabt værdi for bygningsejeren i forhold til kvalitet, tid og ressourcer. 
Udførelseskvalitet: Projektet er gennemført på et højt håndværksmæssigt niveau. 

For at et projekt kan nomineres til prisen, skal det desuden være gennemført i Danmark, være færdiggjort inden for de seneste fem år og være taget i brug i mindst et halv år. RENOVER prisen præmierer renoveringsprojekter, og ikke restaureringsprojekter, der alene søger at fastholde en bygning oprindelige udtryk. 

 

Jubilæumsprisen uddeles af Realdania og GI i 2017. Almene boliger udgør næsten 20 procent af den danske boligmasse og huser næsten én million mennesker. Samtidig spiller den almene boligsektor en stor rolle for hele byggebranchen, hvor den ofte har fungeret som et udviklingslaboratorium for nye og innovative renoveringsløsninger.


Kriterier til de nominerede
Vinderen blandt de indmeldte projekter vil blive fundet ud af en samlet vurdering på baggrund af de samme 7 kriterier, som gælder for RENOVER prisen. Herudover gælder et overkriterium for Jubilæumsprisen:  

Innovation: Projektet er udtryk for en innovativ og modig renovering.  

Jubilæumsprisen gives til det bedste almene renoveringsprojekt, der er realiseret siden 2012.