x

Renovering fortsat på dagsordenen

Pressemeddelelse 8. maj 2017

Det tværfaglige branchepartnerskab ’Renovering på dagsordenen’ har eksisteret i seks år og går nu ind i sin næste fase. Med et økonomisk boost fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond får partnerskabet et solidt fundament for at udvikle nye initiativer. Samtidig fortsætter parterne støtten til RENOVER prisen frem til 2020.

Meget er sket, siden Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen i 2011 tog initiativ til at samle en række af byggeriets toneangivende organisationer og virksomheder i branchepartnerskabet ’Renovering på dagsordenen’. Ambitionen var at få renovering på den brede dagsorden – både i offentligheden, blandt politikerne og i branchen generelt. 

”Spoler man tiden seks år tilbage, var der ikke meget fokus på renovering. Men vi er virkelig lykkedes med at få renovering på dagsordenen. I både bygherreorganisationer, byggeriets virksomheder, blandt leverandører og på uddannelserne er der kommet en erkendelse af, at renovering af den eksisterende bygningsmasse er en helt nødvendig disciplin, som vi skal passe på og kvalificere,” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, der har projektledelsen i partnerskabet. 

Når Realdania nu går ind i samarbejdet om ”Renovering på dagsordenen” skal det ses som led i en større, sammenhængende indsats. Realdania og GI har også allerede et tæt samarbejde om RENOVER prisen. 

Ifølge programchef Lennie Clausen fra Realdania er Renovering på dagsordenen” et vigtigt partnerskab, fordi det går tværs af branchens mange forskellige aktører. 

”Sammen med GI har vi gennem de seneste år bidraget til at rykke hegnspæle for renoveringsområdet. Vi har lykkes med at skabe opmærksomhed på området og bidraget til at forbedre rammevilkårene. Der er dog stadig et stort behov for at udtænke nye renoveringsinitiativer, og der er brug for den tværfaglighed og det blik for helhedsløsninger, som et partnerskab som Renovering på dagsordenen kan bidrage med. Bl.a. inden for emner som indeklima, bygningsdrift og energirenovering.” 

Lars Axelsen, der er administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond, er enig i, at der stadig er behov for at styrke renoveringsdagsordenen i Danmark.   

”Der er stadig store samfunds- og branchemæssige udfordringer med bygningsmassen i Danmark, som kræver analyser, innovation og initiativer, der kan bidrage til at sætte de rigtige emner på dagsordenen – og skabe den nødvendige udvikling. Derfor er der i høj grad stadig behov for det arbejde, som vi foreløbigt er lykkedes rigtig godt med i Renovering på dagsordenen. Og endelig er der en risiko for, at branchen glemmer udfordringerne ved renovering, når nybyggerier får større vægt,” siger Lars Axelsen.

RENOVER prisen fortsætter de næste tre år
Realdania og GI har også valgt at fortsætte med den brancherettede RENOVER prisen, som de sammen etablerede i 2011 for at sætte ekstra fokus på renovering i Danmark ved at bringe de gode og efterlignelsesværdige renoveringseksempler frem i lyset. 

RENOVER prisen er ved siden af den årlige prisuddeling omdrejningspunkt for en række faglige gå-hjem-møder, formidling af best practice-løsninger og i det hele taget en central platform for branchens debat om værdien af gode renoveringsløsninger.

I år uddeles prisen uddeles for femte år i træk og vil også blive uddelt de kommende tre år. 

”Med RENOVER prisen har vi formået at skabe en bevægelse i branchen, en ny platform, et øget kendskab og en faglig stolthed om renovering. Det vil vi bygge videre på de kommende tre år, så vi fortsat kan inspirere til god og spændende renovering, der samtidig hænger sammen økonomisk” siger Lars Axelsen fra GI. 

Om Renovering på dagsordenen

Parterne bag Renovering på dagsordenen:
Bygherreforeningen, Grundejernes Investeringsfond, Realdania, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen - IDA, COWI, NCC, MT Højgaard og Konstruktørforeningen.  

Initiativet finansieres af Realdania og GI.

En af partnerskabets målsætninger for de kommende to år er blandt andet at sætte mere fokus på bygningers integration i fremtidens energisystem og bygningsdrift, hvor der er ved at blive udarbejdet en ny hvidbog, der vil udkomme i efteråret 2017. 

Om RENOVER prisen

Hvad er RENOVER prisen?
RENOVER prisen uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er prisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

I år uddeles også en særpris i anledning af RENOVER prisens fem års jubilæum, Jubilæumsprisen. Prisen gives til et alment renoveringsprojekt. 

Initiativet finansieres af Realdania og GI.

De nominerede til RENOVER prisen og Jubilæumsprisen offentliggøres den 15. juni 2017. Vindernes kåres ved en prisfest i den 28. august 2017.