x

Kender du Danmarks bedste renovering?

Pressemeddelelse 2. december 2013

Frem til mandag den 3. marts 2014 kan renoveringsprojekter, der fortjener særlig anerkendelse, indstilles til RENOVER prisen 2014. Statslige, kommunale og almennyttige renoveringsprojekter opfordres til at indstille flere projekter end sidste år.

Er det ypperste inden for renovering en gammel industribygning, der har fået en ny funktion og løftet hele kvarteret? Eller en kommuneskole, der for få midler har skabt bedre indeklima og reduceret energiforbruget? Frem til mandag den 3. marts kan alle, der har bud på renoveringsprojekter, som fortjener titlen ”Danmarks bedste renovering”, indstille projekter til RENOVER prisen 2014.

Statslige, kommunale og almene renoveringsprojekter var svagt repræsenteret ved dette års indstillinger. Derfor har de specielt fokus, så de bliver betydeligt bedre repræsenteret i 2014.

”Staten, kommunerne og de almene boligorganisationer administrerer tilsammen mange millioner kvadratmeter bygninger, som udgør en betydelig andel af de fysiske rammer om vores velfærdssamfund. Derfor er det vigtigt, at vi fremtidssikrer de bygninger gennem renovering. Det er vigtigt at få gode eksempler på den form for renovering frem i lyset. Derfor håber vi, at der bliver indstillet flere af sådan nogle projekter,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Vi så mange gode projekter, hvor branchen havde arbejdet på tværs af faggrænser og udfordret de konventionelle normer inden for renovering.

Samtidig opfordrer Realdania og GI de private bygherrer og arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder, som var godt repræsenterede blandt indstillingerne i 2013, til fortsat at indstille til prisen:

”Blandt indstillingerne til RENOVER prisen 2013 så vi mange gode projekter, hvor branchen havde arbejdet på tværs af faggrænser og udfordret de konventionelle normer inden for renovering. Vi er sikre på, at der stadig gemmer sig mange gode eksempler på det rundt omkring i landet. Derfor er det vigtigt, at bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører indstiller projekter igen,” siger Lars Axelsen, administrerende direktør i GI.

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Projekter kan indstilles via hjemmesiden www.renover.dk.

Projekter, der blev indstillet sidste år, kan indstilles igen i år. De nominerede projekter offentliggøres ultimo juni. Vinderen kåres ved en prisfest den 11. september 2014.