x

RENOVER prisen fortsætter

Pressemeddelelse 3. oktober 2013

RENOVER prisen, der belønner Danmarks bedste renovering, er blevet godt modtaget i byggebranchen og har sat større fokus på renovering. Derfor auddeles prisen igen til næste år.

Byggebranchen får igen lejlighed til at gå sammen om at kåre det bedste renoveringsprojekt i Danmark. RENOVER prisen, der i år blev givet til den københavnske boligejendom Ryesgade 30 A-C, vil også til næste år blive uddelt til et projekt, der udmærker sig inden for renoveringsdisciplinen. Dermed fortsætter det mangeårige samarbejde mellem Realdania og GI om at give renovering den synlighed og status, som den fortjener.

 

RENOVER prisen er kommet godt fra start i forhold til at leve op til denne ambition. Tværfagligheden har været i højsæde og den faglige stolthed omkring renovering er vokset. Prisen har samlet branchen, på en måde, som ikke før er set.

 

Derfor har Realdania og GI besluttet at uddele prisen igen til næste år:

”Da vi stiftede RENOVER prisen, håbede vi, at den ville få opbakning i byggebranchen og være med til at skabe øget opmærksomhed omkring renovering. Vi er blevet positivt overraskede over, hvor godt der er blevet taget imod prisen, og hvor stor opmærksomhed den har fået. Derfor har vi besluttet at fortsætte med prisen endnu et år,” siger Lars Axelsen, administrerende direktør i GI.

 

Dette års RENOVER pris har ikke bare skabt et øget fokus på renovering, men også åbenbaret en perlerække af små og store renoveringsprojekter, som kan tjene som et inspirationskatalog for fremtidens renoveringsprojekter: ”I år så vi mange spændende eksempler på, at branchen havde udfordret de konventionelle normer inden for renovering og eksperimenteret med produkter og løsninger. Det er den slags, der skal til, hvis vi skal løfte renoveringsdisciplinen. Vi er glade for at kunne uddele prisen igen i 2014, hvor vi forventer at kunne præsentere et felt af lige så høj kvalitet,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

 

FAKTA

RENOVER PRISEN SÆTTER FOKUS PÅ RENOVERING

RENOVER prisen er en pris, der uddeles af Realdania og GI. Selv

om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i

byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med

priser. Det skal RENOVER prisen være med til at lave om på.

Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger;

det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og

samfundsøkonomien. RENOVER prisen skal sætte fokus på alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og give renovering den plads og status, den fortjener.

 

PRISEN BELØNNER HELE PROJEKTET

RENOVER prisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at

belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, fordi den

hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er

en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra

bygherre til rådgivere og håndværkere. Prisen har også fokus på at de

renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af

brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt

samarbejde og brugernes oplevelse.

 

NØGLETAL OM RENOVERING

  • Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer og udgør mere end 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen.
  • Der er mere end 2,5 mio. bygninger i Danmark til en samlet værdi af 3.700 mia. kroner – det dobbelte af Danmarks samlede BNP. Derfor kan god renovering betyde energibesparelser, økonomiske gevinster ved god forvaltning og forbedret produktivitet.
  • 43% af Danmarks samlede energiforbrug bruges på vores bygninger. Der er derfor store potentielle CO2 besparelser ved energirigtig renovering.