x

Computerspil simulerer problemløsning i byggeprojekter

Pressemeddelelse 7. september 2011

Renovering og byggeri er fyldt med uforudsete hændelser som spænder ben for dagligdagen i byggeriet, og det kræver samarbejde, holdånd og
forståelse mellem håndværkerfagene. ”Benspænd” er netop navnet på et spritnyt computerspil. Et holdspil, som studerende og elever på byggeuddannelser kan have stor glæde af. Spillet, der er udviklet af Renovering 2010, er gratis og afvikles direkte på internettet.

Undervisning i byggeproces er ikke lige udbredt på de byggefaglige uddannelser, selv om alle efter endt uddannelse skal arbejde sammen om at løse de udfordringer, der altid opstår i et byggeri. Skal der leveres god kvalitet, overholdt budget, aflevering til tiden kræver det godt samarbejde. 

Fremtidens arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere skal klædes på til at forstå værdien af godt samarbejde, planlægning og kompleksiteten i byggeprocessen. Uddannelsesinstitutionerne skal derfor arbejde med disse problemstillinger, og det er baggrunden for udviklingen af læringsspillet ”Benspænd”, der kan tilføre ny inspiration i undervisningen.

”Læringsspillet er et af en række nyttige værktøjer under Renover”, siger udviklingschef Birgitte Dela Stang fra Grundejernes Investeringsfond, der sammen med Realdania står bag dette udviklingsinitiativ. ”Vores intention har været at understøtte en god renovering, der kan resultere i bedre byggeri i fremtiden”, understreger hun.

”Vi håber, at det nye læringsspil kan være med til at demonstrere nødvendigheden af at kunne samarbejde og tænke ud over sit eget fagområde og håndtere den kompleksitet, som kendetegner mange byggeprojekter i dag – ikke mindst når det gælder renovering. Og så kan vi forhåbentlig også være med til at aflive den udbredte myte, at byggeriets aktører spænder ben for hinanden i byggeprocessen!”, siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

”Benspænd” er et holdspil, der udfordrer deltagerne til at træffe både strategiske og konkrete beslutninger for et godt byggeri. Det gælder både proaktivt som en del af planlægningen og reaktivt, så uforudsete hændelser – i spillet kaldet benspænd – kan overvindes og byggeriet nå bedst muligt i mål.

”Idéen til spillet voksede ud af den oplevelse, at mangel på indsigt i byggeprocessen ofte resulterer i mangel på ansvarsfølelse for samme, og byggeriet kan ikke udvikle sig, hvis denne praksis ikke bliver brudt”, oplyser udviklingschef i sbs rådgivning, Graves Simonsen, der er idémanden bag spillet.

For at sikre den pædagogiske læring i spillet blev selve udviklingsarbejdet lagt i hænderne på Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik v. Aarhus Universitet og spiludviklingsvirksomheden WORKZ, der har samarbejdet med forskere fra Center for Ledelse i Byggeriet v/ Copenhagen Business School og en række praktikere fra byggeriet herom.

”Vi har set det som en god anledning til at introducere læringsspil som læremiddel i en del af uddannelsessektoren, som vi ikke tidligere har haft så meget kontakt med, og vores tilgang har ikke mindst været at se på problemstillingerne i byggeriets processer med friske øjne”, siger lektor ph.d. Morten Misfeldt fra Aarhus Universitet, der har været projektleder på spiludviklingen, og fortsætter: ”De brugertests, som vi har gennemført undervejs i udviklingen, har bekræftet behovet for et læringsværktøj, der kan italesætte godt samarbejde, refleksioner og god planlægning som nyttige discipliner i byggeriet”.

Find andre værktøjer fra Renovering 2010 på www.renover.dk 

FAKTA

Læringsspillet ”Benspænds” faglige univers – byggesagen – er visuelt og konceptuelt bygget op omkring den tidligere tappehal, Tap E, på Carlsberg i Valby, der i dag huser Dansehallerne - Nordeuropas største center for moderne dans. Spillet tager således udgangspunkt i et realistisk byggeprojekt.

”Benspænd” er et holdspil, hvor holdene spiller mod hinanden to og to i skiftende runder. I første runde planlægger holdene hver deres byggeprojekt. I næste runde spænder holdene ben for hinanden gennem valg af handlinger, der komplicerer modstandernes projekt. I tredje runde skal holdene så forsøge at planlægge sig ud af de uforudsete hændelser, så deres målsætning i den indledende planlægning bedst muligt opfyldes. Sådan skifter spillet i op til 9 runder. Der er ingen vindere eller tabere i spillet, da et godt byggeprojekt kan gennemføres på flere måder. Det er én af spillets hovedpointer!

En række uddannelsesinstitutioner, der repræsenterer de forskellige uddannelsesretninger inden for byggeriet, har fungeret som dialogpartnere i udviklingsfasen ud fra intentionen om at finde den procesmæssige fællesmængde mellem uddannelserne. Derudover har en række elever og studerende været involveret som testpersoner i forskellige faser af udviklingsarbejdet. Formålet har været at sikre en god spildynamik og et generelt forståelsesniveau.

Læs mere om spillet og ved brugen heraf i undervisning, og find udsagn fra dialogpartnere og testpersoner – alt sammen på hjemmesiden benspænd.dk, der også er adgangen til selve spillet.

Læringsspillet ”Benspænd” er netop udgivet.

Magasinet Benspænd
Til brug for perspektivering af de problemstillinger, som læringsspillet behandler, er der udgivet et magasin af samme navn som spillet. Magasinet indeholder en række artikler, der bygger på forskningsresultater fra Center for Ledelse i Byggeriet, der var et 5-årigt, nu afsluttet, Realdania-støttet initiativ.

I samspil med andre initiativer
Læringsspillet og magasinet indgår i et naturligt samspil med andre resultater under Renovering 2010, særligt uddannelsesinitiativerne ’Projekt Den Gode Håndværker’, ’Klik Et Håndværk’ og ’Risikovurdering og -styring af renoveringsprojekter’, men kan samtidig ses som et relevant initiativ i andre efteruddannelsessammenhænge, herunder selve anvendelsen af læringsspil som pædagogisk værktøj.

Om Renovering 2010
Renovering 2010 er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania. Initiativet har skullet fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som fører til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

Projekterne under Renovering 2010 har primært handlet om produkt- og procesudvikling og læring. Hovedsigtet har været at skabe reelle forandringer, og gennem kampagnen RENOVER bruges der mange kræfter på at forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladserne, i virksomhederne og på uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om resultaterne, værktøjerne og implementeringskampagnen på www.renover.dk