x

Nye 3D-modeller giver historisk byggeteknik en ny dimension

Pressemeddelelse 12. januar 2011

Med lanceringen af portalen 'danskbyggeskik.dk' i 2009 lagde Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania grundstenen til digitalisering af litteratur om byggeteknikken bag 120 års etagebyggeri i Danmark. Ny portal med 3D-modeller føjer en vigtig dimension til formidlingen af dette emne.

3D-bygningsmodeller vinder i disse år indpas i nybyggeriet. Indtil nu har den eksisterende bygningsmasse kun været repræsenteret i 2D-tegninger, der først sammensættes i tre dimensioner i den praktiske byggeproces. At dette har været muligt gennem generationer viser noget om, hvilke evner til rumlig forståelse, der hersker i den danske håndværkerstand. Ikke desto mindre kan der gemme sig fejl og mangler i projekteringen og fortolkningen af 2D, som først viser sig, når alle tre dimensioner kombineres.

Dette har også været en udfordring i skabelsen af en række 3D-modeller af historiske bygningstyper og sammenbygningsdetaljer, der nu er samlet i en ny portal – ’danskebygningsmodeller.dk’, der er det seneste skud på stammen af resultater af udviklingsinitiativet RENOVERING 2010. Modellerne er skabt på baggrund af historisk litteratur, lærebogsmateriale og byggelovning, og giver – sammen med danskbyggeskik.dk – et unikt indblik i byggeteknikken i etagebyggeriet, fordelt på fire byggeperioder inden for perioden 1850-1970.

Projektleder Mogens Victor Andersen, Center for Bygningsrestaurering ved Syddansk Erhvervsskole siger: ”For at kunne håndtere historisk byggeri på en kvalificeret måde er det vigtigt at unge under uddannelse til byggeri får et indgående kendskab til, hvordan historiske bygninger er skruet sammen, og med den nye portal er der nu let og direkte adgang til alle vigtige detaljer i 1:1 - midt i undervisningssituationen”.

Sekretariatsleder Graves Simonsen, Renovering 2010, supplerer: ”Ikke blot de unge kan blive klogere af ’danskebygningsmodeller.dk’. Der er for mig ingen tvivl om, at selv garvede byggefolk også vil kunne gå på opdagelse og lære nyt af den nye portal. Og en god forståelse for byggeteknikken – også den skjulte – bør være udgangspunktet for enhver renoverings- eller restaureringsopgave”.

’danskebyningsmodeller.dk’ er fri tilgængelig på Internettet og dermed gratis at bruge.

Besøg portalen på 

www.danskebygningsmodeller.dk

FAKTA
’danskebygningsmodeller.dk’ er et delprojekt under udviklingsinitiativet ’Projekt Den Gode Håndværker’, der med udgangspunkt i Syddansk Erhvervsskole har udviklet en række kurser og undervisningsmaterialer med det formål at sikre, at der også i fremtiden findes kvalificerede håndværkere til håndteringen af den eksisterende bygningsmasse. ’Projekt Den Gode Håndværker’ er støttet økonomisk af GI og Realdania via ’Renovering 2010’ samt af Socialministeriet via byfornyelseslovens forsøgsmidler.

Læs mere på www.danskebygningsmodeller.dk,  www.renovering2010.dk (red: sitet er nedlagt) og www.sde.dk

I samspil med andre projekter
’danskebygningsmodeller.dk’ indgår i et naturligt samspil med en række andre videnportaler under Renovering 2010, særligt www.danskbyggeskik.dk, der er en slags ’søstersite’. Find relevante portaler og samspilsinitiativer på www.renover.dk

Om ’Renovering 2010’
’Renovering 2010’ er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania.

Formålet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som skal føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

’Renovering 2010’ har som mål at skabe grundlæggende forandringer i den danske renoveringssektor og samtidig udvikle den ældre bygningsmasse med fokus på boligetageejendomme. Resultater af initiativet formidles i forskellige fora og på portalen www.renover.dk

Reelle forandringer, implementering og læring
Projekterne under ’Renovering 2010’ handler primært om produkt- og procesudvikling og læring. Hovedsigtet er at skabe reelle forandringer, og der skal bruges mange kræfter på at forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladserne, i virksomhederne og på uddannelsesinstitutioner.

Litteratur, fotos, tegningsmateriale mv. om ældre etageejendomme har indtil i dag været meget spredt og ofte vanskeligt tilgængeligt. Ved at samle og digitalisere materialet, skabe digitale modeller af vigtige detaljer og gøre det hele tilgængeligt via Internettet, sikres en nem og effektiv adgang til informationerne.

Undervisning i hvordan ældre bygninger er konstruerede og hvilke materialer, der er anvendt til udførelsen af bygningerne, er i dag generelt lavt prioriteret på de byggefaglige uddannelser. Med den nye modelportal – sammen med de øvrige nævnte værktøjer - er historiske viden bevaret for eftertiden, og det er håbet at den lette adgang hertil kan fremme brugen heraf i undervisningen.