x

Energioptimering af eksisterende ejendomme

Pressemeddelelse 25. oktober 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med GI (Grundejernes Investeringsfond): Det er vigtigt, at energiforbruget sænkes, når ældre boligetageejendomme renoveres. Under initiativet ’Renovering 2010’ søsætter GI (grundejernes Investeringsfond) og Realdania derfor et udviklingsprojekt, der kan føre til bedre energiudnyttelse i ældre boligejendomme.

Nye energikrav i bygningsreglementet fra april 2006 viser, at der er kommet fokus på energiforbruget både i den ældre og nyere bygningsmasse. Samtidig viser en analyse gennemført af ’Renovering 2010’, at byggesektoren ikke håndterer energirigtig renoveringen af ældre boligetageejendomme godt nok.

Derfor igangsættes nu projektet ’Energioptimering af eksisterende ejendomme’ for at skabe overblik over hvilke muligheder, der findes for energioptimering ved renovering af ejendomme.

Realdanias direktør Hans Peter Svendler siger: ”Der er et stort potentiale i at reducere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Og en af udfordringerne ligger i, at energiforbedringerne ikke må gå ud over bygningernes bevaringsmæssige kvaliteter. Vi er helt klar over, at det ikke er nogen nem opgave, men gribes det udviklingsmæssigt rigtigt an, kan vi sikre det nødvendige hensyn til bevaringsværdig arkitektur og samtidig lægge grunden til væsentlige energibesparelser”.

Udover respekten for de eksisterende bygningers arkitektur og hensynet til de økonomiske konsekvenser lægges der i udviklingsprojektet også meget vægt på, at energirigtige løsninger i udstrakt grad skal sikre et godt indeklima i boligerne, og at brugernes behov for komfort og velvære bliver tilgodeset.

GI’s adm. direktør Lars Axelsen siger: ”I GI lægger vi vægt på at bidrage til at udvikle de eksisterende boligetageejendomme. Med dette første udviklingsprojekt under ’Renovering 2010’ vil vi gøre det nemmere at finde frem til energirigtige løsninger, som samtidigt er økonomisk fornuftige såvel på etableringstidspunktet som i den efterfølgende drift”.

Yderligere oplysninger
Sekretariatet for Renovering 2010 v. udviklingschef Graves Simonsen,
sbs rådgivning, tlf. 8232 2500
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, tlf. 7011 6666
 

Fakta

I samspil med andre projekter
Projektet indgår i samspil med en række andre initiativer på området. Bl.a. Dansk Byggeri’s debatoplæg ’Initiativer der kan fremme energibesparelser i den bestående bygningsbestand, september 2006’. Debatoplægget kan læses på www.danksbyggeri.dk

Om ’Renovering 2010’
’Renovering 2010’ er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania.
Formålet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som skal føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

’Renovering 2010’ har som mål at skabe grundlæggende forandringer i den danske renoveringssektor og samtidig udvikle den ældre bygningsmasse med fokus på boligetageejendomme.

- Reelle forandringer, implementering og læring
Projekterne under ’Renovering 2010’ handler primært om produkt- og procesudvikling og læring. Hovedsigtet er at skabe reelle forandringer, og der skal bruges mange kræfter på at forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladserne og i virksomhederne.

Uddybende fakta om projektet her >>