x

Gamle bygningshåndværk på nye medier

Pressemeddelelse 2. november 2010

Ny portal forbedrer bevaringen og formidlingen af god viden om gamle bygningshåndværk. Udvalgte og gennemprøvede teknikker er nu dokumenteret på film og gjort tilgængelige for alle på den nye webportal ”Klik Et Håndværk”. GI (Grundejernes Investeringsfond) og Realdania har – under initiativet ”’Renovering 2010” – støttet ”Klik Et Håndværk”.

Nye byggemetoder og materialer erstatter løbende de gamle håndværksteknikker og -discipliner, der derfor er i fare for at gå i glemmebogen – eller i bedste fald at blive overset. Det kan få uheldige konsekvenser for, hvordan danske bygninger renoveres og bygningskulturen bevares for fremtiden.

Viden om teknikkerne eksisterer – som oftest i bøger – mens erfaringer med metoderne overbringes enten ved sidemandsoplæring eller på kurser. Mange af bøgerne indeholder store mængder af informationer, som det kan være vanskeligt for praktikere at sætte sig ind i. Sidemandsoplæring er nu til dags en sjælden disciplin og undervisning eller kurser er ofte éngangsoplevelser, der hurtigt glemmes, hvis det lærte ikke bruges umiddelbart efter.

Disse problemstillinger afhjælper den nye webportal ”Klik Et Håndværk”, der introducerer korte dokumentarfilm som middel til at formidle udvalgte håndværksteknikker. Filmene har nu premiere på den nye webportal ”Klik Et Håndværk” og kan ses på computere, iPhone/iPad og androide mobiltelefoner. Det gør filmene tilgængelige, uanset hvor og hvornår man har behov for at se dem – ganske gratis.

Realdanias direktør Hans Peter Svendler siger: ””Klik Et Håndværk”-portalen er en ny og pædagogisk måde at dokumentere og bevare historisk byggeviden på og bringe den ind i fremtiden. Samtidig ser vi også perspektiver i, at formidlingsmetoden kan anvendes fremadrettet i forhold til at introducere nye byggemetoder og -materialer”.

Modsat skriftligt og grafisk materiale, hvor selve den praktiske udførelse måske er lidt forenklet, tydeliggøres vanskeligheder i udførelsen eller bygbarheden lettere på film. Den teoretiske viden bliver med andre ord afprøvet og dokumenteret i praksis på en sådan måde, at fejl og gentagelser heraf kan undgås.

GI’s adm. direktør Lars Axelsen siger: ”I GI støtter vi en række formidlingsprojekter, der skal bidrage til at sikre den håndværksmæssige kvalitet og reducere antallet af byggefejl. De nye film er en fin mulighed for at videregive erfaringer og fif om, hvordan en byggeteknik udføres eller et materiale anvendes bedst muligt”.

FAKTA

Klik Et Håndværk
Projektet blev igangsat foråret 2008 og er resulteret i en webportal og indtil videre 14 film á ca. 6-9 minutters varighed.

Filmene fokuserer på den udførelsesmæssige side af håndværket, og dokumenterer på en kortfattet måde de metoder og teknikker, der knytter sig særligt til de enkelte håndværk. Hensigten er at give et kvalificeret indblik i de gamle håndværk, og give publikum lysten til at søge og tilegne sig mere viden herom. Således må filmene gerne animere unge til at søge uddannelser i disse håndværk.

Filmproduktionen er varetaget af en produktionsgruppe v/teknonom Niels Brondbjerg og tv-producent Anders Dylov, der er idémagerne bag projektet, mens udvælgelse af de teknikker, der er dokumenteret, er foretaget af en gruppe af udvalgte eksperter. 

I samspil med andre projekter
”Klik Et Håndværk” indgår i et naturligt samspil med et nyt uddannelsesinitiativ til de tekniske skoler – ”Projekt Den Gode Håndværker”, som skal sikre, at der i fremtiden findes langt flere håndværkere, der kan arbejde kvalificeret med bygningsrenovering – læs mere herom på www.sde.dk, samt det digitale opslagsværk www.danskbyggeskik.dk, der samler al relevant byggeteknisk viden om boligetageejendomme fra 1850-1970. Begge disse initiativer er støttet via ”Renovering 2010”.

Om Renovering 2010’
’Renovering 2010’ er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania. Formålet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som skal føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring. De sidste projekter under initiativet afsluttes med udgangen af 2010.

Reelle forandringer, implementering og læring
Projekterne under ’Renovering 2010’ handler om produkt- og procesudvikling og læring ud fra ønsket om at skabe reelle forandringer og forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladser, i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

Ved at dokumentere og formidle byggeviden på digitale film, der via Internettet kan ses på computere og mobiltelefoner, vil disse film kunne indgå i undervisningssituationer. Samtidigt bidrager portalen til at ’den rette byggeviden i fremtiden findes på rette sted til rette tid’, og dermed til at undgå, at en lang række klassiske byggefejl bliver gentaget igen og igen.