x

Nyt uddannelsesinitiativ: Gode håndværkere til bedre renovering

Pressemeddelelse 7. juni 2007

Godt renoveringsarbejde kræver indsigt i bygningskultur og erfaring med traditionelle håndværksmetoder. Derfor lancerer Odense Tekniske Skole nu i samarbejde med ’Renovering 2010’ og Socialministeriet et uddannelsesinitiativ, der skal give fremtidens håndværkere bedre kendskab til gode renoveringsprincipper.

På de byggefaglige uddannelsesinstitutioner behandles byggeri i dag generelt under ét – både nybyggeri og renoveringsarbejde. Det mindsker fokus på bygningsrenovering som særlig disciplin, og derved går nogle vigtige traditioner om godt bygningshåndværk tabt. 
 
For at sikre bedre renoveringsarbejde på ældre byggeri i fremtiden igangsættes ’Projekt Den Gode Håndværker’, der skal udvikle et nyt uddannelsesinitiativ med udgangspunkt i Odense Tekniske Skole. Uddannelsesinitiativet bliver et tilbud til lærlinge og uddannede håndværkere om at få større kendskab til, hvorfor de eksisterende bygninger ser ud, som de gør, hvordan de er konstrueret, og hvilke materialer der er blevet brugt ved opførelsen. Målet med uddannelsen er, at udbrede kendskabet til de konsekvenser renoveringsarbejde har for arkitekturen, bygningshistorien og den fremtidige drift, og samtidig sikre at arbejdet udføres på baggrund af nogle gode, faglige håndværksprincipper.

- Med dette nye initiativ får håndværkselever og håndværkssvende nogle spændende muligheder for at lære at arbejde med ældre bygninger på en mere kvalificeret måde. Vi forventer samtidig at kunne udnytte vekselvirkningen mellem teori og praksis på nye måder, udtaler projektansvarlig Mogens Victor Andersen, Odense Tekniske Skole.

Udviklingsarbejdet støttes økonomisk af Socialministeriet, der administrerer den offentligt støttede byfornyelse, og af initiativet Renovering 2010, der har til formål at støtte udviklingen inden for bygningsrenovering.
 
- Det er vigtigt, at vi sikrer et bredt udbud af bygningshåndværkere, byggeledere og tekniske rådgivere, der har den nødvendige faglighed til at arbejde med bygningsfornyelse, så bevaringstraditioner sikres og renoveringen af byfornyede boliger bliver af høj kvalitet, udtaler socialminister Eva Kjer Hansen.

- Bygningsrenovering i Danmark kan udføres langt bedre end det sker i dag. Ved at støtte det nye uddannelsesinitiativ håber vi at bidrage til, at flere håndværkere og rådgivere uddannes og kvalificeres hertil – og at det i sidste ende resulterer i en kvalitativ håndtering af bevaringsværdige bygninger, siger Graves Simonsen fra Renovering 2010.

Parallelt med udviklingen af uddannelsestilbuddet i bygningsrenovering har Odense Tekniske Skole søsat et nyt overbygningsforløb for håndværkere, der gerne vil specialisere sig i restaurering af fredede bygninger. Det er intentionen, at de to initiativer både skal kunne fungere uafhængigt og kunne supplere hinanden.

Projektbeskrivelsen for ’Projekt Den Gode Håndværker’ kan hentes på www.ots.dk

Yderligere oplysninger

Mogens Victor Andersen, Projektansvarlig, Odense Tekniske Skole: 63 12 65 00
Tine Faarup, fuldmægtig, Socialministeriet, boligfagligt Center: 33 92 34 86
Nicolai Schacke, pressesekretær, Socialministeriet: 33 92 47 49 / 40 70 69 01
Graves Simonsen, udviklingschef, Sekretariatet for Renovering 2010: 82 32 25 00