x

Processpillet ”Benspænd” – læring gennem leg i byggebranchen

Pressemeddelelse 17. december 2008

Undervisning i byggeprocesser har hidtil været begrænset til få af de byggefaglige uddannelser. Et nyt initiativ – processpillet ”Benspænd” under Renovering 2010 skal være med til at skabe ny og mere udbredt læring i processer i uddannelsessystemet.

Inden for dansk byggeri er det i dag stort set kun bygningskonstruktører og bygningsingeniører, der lærer om byggeprocesser i løbet af deres uddannelse. Det skyldes i høj grad en tradition for at netop bygningskonstruktører og -ingeniører skal varetage rollen som byggeledere efter endt uddannelse. Men for at processerne kan fungere optimalt, skal alle involverede parter have en grundlæggende forståelse ikke bare for egen rolle, men også for de andres roller – og dermed for det samspil, som de forskellige aktører har med hinanden under en byggeproces.

Der er derfor behov for, at der bliver skabt bedre og mere udbredt undervisning i byggeprocesser, som involverer alle aktører, og dermed også henvender sig til og inddrager håndværkerelever og arkitektstuderende.

Introduktion af spilbaseret læring

Et middel hertil kan være læringsspil, der allerede anvendes som pædagogisk værktøj andre steder i det danske uddannelsessystem. Forskning viser, at de læringsmæssige resultater ved at bruge læringsspil generelt er gode. Det skyldes dels at kombinationen af viden, leg, konkurrence og direkte involvering skaber en høj grad af motivation, og dels at eleverne og de studerende gennem spil kan prøve kræfter med de forskellige fagligheder, der indgår i renoveringsprojekter.

Med et mål om at sikre, at så mange af de kommende aktører inden for byggeriet som muligt får en grundlæggende forståelse for planlægningskompleksitet og andre vigtige aspekter i byggeprocessen, igangsætter Grundejernes Investeringsfond og Realdania, inden for rammerne af udviklingsinitiativet Renovering 2010, nu udviklingen af et digitalt, internetbaseret læringsspil, kaldet ”Benspænd”. Spillet vil kunne spilles både klassevis og på tværs af de forskellige uddannelser. 

”Med det nye initiativ håber vi at kunne bibringe de byggefaglige uddannelser et nyt læringsværktøj, der kan give elever og studerende en generel bedre forståelse for de processer, der foregår på en byggeplads, så ikke alt dette først skal læres, når de er færdiguddannet”, siger Graves Simonsen fra Renovering 2010.

”Vi ser det som en interessant udfordring at være med til at skabe nye læremidler til en del af uddannelsessektoren, som vi ikke tidligere har haft så megen kontakt med. Det giver os til gengæld en mulighed for at se på tingene med friske øjne”, siger Morten Misfeldt fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der bliver projektleder i det nye initiativ.

Yderligere oplysninger 

  • Graves Simonsen, udviklingschef, Sekretariatet for Renovering 2010: 82 32 25 25 
  • Morten Misfeldt, lektor ph.d., Institut for Didaktik v/DPU: 22 72 30 94