x

Ny hjemmeside samler værktøjer til bedre renovering

Pressemeddelelse 8. december 2010

Nu lanceres renover.dk, der er et initiativ for bedre renovering i Danmark. Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI) står bag siden, der præsenterer otte redskaber til fremme af kompetencer, samarbejde og beslutningsprocesser i bygningsrenovering. Renover.dk bringer desuden information om nyheder, arrangementer og visioner for renovering.

Renovering udgør i dag halvdelen af den samlede omsætning for byggeri i Danmark. Byggeriets parter har dog i mange år haft tendens til at prioritere nybyggeri og underkende udviklingspotentialerne inden for renovering. Dette problem sætter Realdania og GI fokus på med den nye kampagne og hjemmeside.

Direktør Hans Peter Svendler fra Realdania siger: ”Vi vil gerne fremme og stimulere hele renoveringsfeltet i byggesektoren. Vi ønsker at sætte fokus på renovering, fordi det bliver den helt store udfordring i byggeriet i de kommende år – ikke mindst i forhold til bæredygtighed og miljø.”

Renover.dk udfolder otte konkrete renoveringsredskaber: bips Beskrivelsesværktøjer, Læringsspillet Benspænd, danskbyggeskik.dk, danskebygningsmodeller.dk, Den Gode Håndværker, energikoncept.dk Klik et Håndværk og RISK. Redskaberne skal hjælpe de udførende, rådgiverne, bygningsejerne og byggeriets uddannelser til at skabe renoveringsprojekter af høj kvalitet og gøre renoveringsprojekter til en sund forretning gennem hele byggeprocessen. 

Adm. direktør Lars Axelsen fra Grundejernes Investeringsfond udtaler: ”Udviklingen inden for renovering skal sættes i fokus. Hos GI lægger vi stor vægt på udviklingen af effektive redskaber for renoveringsbranchen, og renover.dk bliver en vigtig del af videreformidlingen af gode redskaber for branchen.”

Renover.dk udpeger samtidig ideer til fremtidens renovering i Danmark. Korte interview med Dansk Byggeri, Arkitektforbundet, Realdania, DTU, Enemærke & Petersen, Dansk Arkitektur Center, Bygherreforeningen, Syddansk Erhvervsskole, Københavns Kommune, COBE og Smith Innovation giver konkrete perspektiver på, hvordan forbedret renovering kan være med til at skabe bedre løsninger, bedre renoveringsmarked og et bedre Danmark.

www.renover.dk

Fakta om renover.dk
Renover.dk er en del af Renovering 2010, der samler og formidler værktøjer til bedre renovering i Danmark. 'Renovering 2010' er et partnerskab mellem GI og Realdania. Målet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som kan føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

Renovering 2010 har resulteret i otte redskaber, der hver især løser væsentlige deludfordringer indenfor renovering: bedre risikohåndtering og samarbejde på byggepladsen, bedre indsigt i de danske bygningers sammensætning, bedre energirenovering samt bedre standarder for renoveringsopgaverne. De otte redskaber er praktiske hjælpemidler til at forbedre renoveringsprojekter i dag og i morgen og kan findes samlet på www.renover.dk.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Grundejernes Investeringsfond