x

Lavt energiforbrug giver byen nyt ansigt

Pressemeddelelse 2. marts 2009

Bygninger står for 40 % af Danmarks energiforbrug, og derfor vil en radikal reduktion af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse kunne nedsætte CO2-udledningen betydeligt. Men det vil i mange tilfælde kræve ydre tiltag, der ændrer facaderne på et stort antal bygninger. GI (Grundejernes Investeringsfond) og Realdania ønsker - under initiativet "'Renovering 2010" - at sætte denne problemstilling til debat.

Under titlen 'Byens Nye Ansigter' udskriver partnerskabet bag "Renovering 2010" i dag en idékonkurrence blandt de studerende på landets bygningskonstruktør-, arkitekt- og ingeniøruddannelser. De studerende opfordres til komme med friske bud på de store udfordringer, der ligger i, på den ene side at tage hensyn til den danske bygningskultur, og på den anden side at udfordre bygningskulturen med nye spændende byggetekniske og arkitektoniske løsninger, som sikrer et væsentligt lavere energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse.
 
Konkurrencen tager udgangspunkt i problemstillingen om, at ældre boligetageejendomme står overfor at skulle energioptimeres i de kommende år for at opfylde de stadig strammere regler for energiforbruget i danske bygninger, der i dag repræsenterer 40% af det samlede energiforbrug i Danmark.
 
Konkurrencebesvarelserne skal bearbejde bygningerne udvendigt ud fra en energimæssig betragtning, men udover at komme med bud på de tekniske, arkitektoniske og energimæssige konksekvenser for den enkelte bygning, skal besvarelserne også vise, hvordan løsningerne påvirker den bymæssige kontekst, som bygningerne indgår i.
 
Realdanias direktør Hans Peter Svendler siger: "Vi ser idékonkurrencen Byens Nye Ansigter som et godt bidrag til debatten om, hvordan vores fysiske omgivelser bliver udfordret af de kommende års krav til energioptimering af den eksisterende bygningsmasse".
 
GI's adm. direktør Lars Axelsen siger: "Jeg håber, at konkurrencen kan bidrage til en bred folkelig og faglig debat om, hvordan vores byer og huse skal se ud. Måske kan mange huse blive smukkere og mere spændende ved at få en "overfrakke" på.". 

 

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Adm. direktør Lars Axelsen, GI, tlf. 82 32 23 00
Udviklingschef Graves Simonsen, sekretariatet v/sbs, tlf. 82 32 25 00

Fakta

Byens Nye Ansigter
Idékonkurrencen udskrives af GI og Realdania under initiativet "Renovering 2010" - i samarbejde med Fonden BYG-ERFA, IDA/Selskabet for Bygningsfysik, IDA/Byg, Rockwool A/S og Velux Danmark A/S.
 
Konkurrencen lægger op til, at besvarelserne løses i tværfaglige grupper på tværs af uddannelserne med det formål at udfordre de studerende til at undersøge og arbejde med så mange relevante problemstillinger som muligt. Tværfagligheden og hensynet til de studerendes forventede faglige niveau vil afspejles i sammensætningen af dommerkomitéen. 
 
I samspil med andre projekter
Idékonkurrencen kan ses i naturlig sammenhæng med to andre projekter under "Renovering 2010", nemlig 'energikoncept.dk', der resulterer i et internetbaseret, digitalt værktøj til at generere helhedsorienterede energibesparelseskoncepter for konkrete ejendomme, og 'Referencekatalog' der samler og bearbejder detaljerede oplysninger om indholdet af de enkelte energibesparelsesforslag - bygningsdel for bygningsdel, der tilsammen udgør energikoncepterne.
 
Om "Renovering 2010"
"Renovering 2010" er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania - med sbs rådgivning a/s som sekretariat.
Formålet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som skal føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.
 
"Renovering 2010" har som mål at skabe grundlæggende forandringer i den danske renoveringssektor og samtidig udvikle den ældre bygningsmasse med fokus på boligetageejendomme.
Reelle forandringer, implementering og læring.

Projekterne under "Renovering 2010" handler primært om produkt- og procesudvikling og læring. Hovedsigtet er at skabe reelle forandringer, og der skal bruges mange kræfter på at forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladserne, i virksomhederne og på uddannelsesinstitutioner.