x

Bedre styr på risici i fremtidens renoveringsprojekter

Pressemeddelelse 11. august 2008

Renoveringsopgaver inden for byggeriet gennemføres ofte uden bevidst vurdering og styring af de risici, som denne type byggeopgaver altid indeholder. Et nyt initiativ under 'Renovering 2010' skal skabe bedre forståelse for risikohåndtering og uddanne byggeaktører i disciplinen.

Byggetraditioner i Danmark gør, at renovering af bygninger som hovedregel sker efter devisen: 'Vi tager det, som det kommer'. Al erfaring viser, at renoveringsprojekter altid indeholder byggetekniske og økonomiske risici der påvirker kvalitet, byggetid og -økonomi. Men på trods heraf har der blandt byggeriets parter hidtil ikke været særlig stor interesse for at komme problemet til livs.

Bygherren får sorteper
Når de byggeprofessionelle ikke har styr på risici, betyder det tab af kvalitet og penge. Bygherren, der står for finansieringen og må leve med et dårligere resultat, sidder dermed tilbage med sorteper. Den tradition bør kunne ændres, og samtidigt vil bedre styr på risikohåndteringen kunne blive et værdifuldt konkurrenceparameter for både tekniske rådgivere, entreprenører og håndværkere, når sorteper slet ikke kommer i spil.

Under initiativet Renovering 2010 igangsættes derfor nu udviklingsprojektet: 'Risikovurdering og -styring af renoveringsprojekter'. Projektet tager udgangspunkt i kendt - men kun i ringe grad anvendt - forskningsviden, og inddrager gennem workshopforløb en række rådgivere og udførende i en direkte læringsproces, hvor de involveredes egne erfaringer i stigende grad kvalificeres.

"Vi ser dette initiativ som en kærkommen mulighed for at sætte spot på den manglende risikohåndtering af væsentlige dele af byggeriet, og ønsker samtidigt at bidrage konstruktivt til at kvalificere og disciplinere byggeriets aktører hertil, så praksis kan blive ændret", siger Graves Simonsen fra Renovering 2010.

"Projektet bygger videre på indhøstede erfaringer med metoder og værktøjer fra tidligere udviklingsprojekter, og vi forventer os særligt meget af den workshopbaserede læringsmetode, der inddrager slutbrugerne af projektresultaterne direkte i udviklingsprocessen", siger Tenna Tychsen fra KUBEN Byfornyelse Danmark, der leder det nye initiativ.

Yderligere oplysninger
Graves Simonsen, udviklingschef, Sekretariatet for Renovering 2010: 82 32 25 00
Tenna Tychsen, udviklingskonsulent, KUBEN Byfornyelse Danmark: 63 12 32 90

FAKTA

Initiativet fokuserer på særligt to forhold: 

  • Hvordan vi kan blive bedre til at foretage tilstandsregistreringer af bygninger som grundlag for projektmateriale og byggestyring, hvor potentielle risici er blevet vurderet og accepteret fra starten, så håndteringen heraf bliver mere professionel.
  • Hvordan læring af nye metoder kan skabes i en kollektiv workshopproces, hvor forskningsviden blandes med de involveredes egne erfaringer fra konkrete byggeopgaver, og hvor indlæringen sker gennem diskussioner i workshops og praktiske afprøvninger i hverdagen.

Projektet bygger videre på resultater, der tidligere er opnået i 'Projekt Værkstøjs-kassen' - et offentligt støttet udviklingsprojektet under byfornyelsesloven fra 2001-2008 - og metodiske erfaringer fra AlmenNet, der er den almene boligsektor udviklingsforum.

Projektet ledes af KUBEN Byfornyelse Danmark med Ole Præst Larsen fra Abildhau-ge AS og Niels Haldor Bertelsen fra SBi - Aalborg Universitet som tilknyttede konsulenter.

8-10 tekniske rådgivere og udførende entreprenører/håndværkere vil direkte og gennem annoncering blive opfordret til at deltage i projektet. For at sikre engagement og medejerskab blandt deltagerne vil der blive krævet delvis egenfinansiering af deltagelsen.

Projektet forventes afsluttet i foråret 2010, men vil løbende blive evalueret.

I samspil med andre initiativer
Projektet indgår i et naturligt samspil med andre projekter under 'Renovering 2010', særligt uddannelsesinitiativerne 'Projekt Den Gode Håndværker', 'Processpillet' og 'Klik Et Håndværk' samt 'Beskrivelsesværktøjer for renoveringsopgaver' - men kan samtidig ses som et relevant efteruddannelsesemne for uddannede rådgivere og udførende, der beskæftiger sig med bygningsrenovering.

Om 'Renovering 2010'
'Renovering 2010' er et partnerskabsprojekt etableret mellem GI og Realdania.
Formålet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som skal føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.
'Renovering 2010' har som mål at skabe grundlæggende forandringer i den danske renoveringssektor og samtidig udvikle den ældre bygningsmasse med fokus på boligetageejendomme.

Reelle forandringer, implementering og læring
Projekterne under 'Renovering 2010' handler primært om produkt- og procesudvikling og læring. Hovedsigtet er at skabe reelle forandringer, og der skal bruges mange kræfter på at forankre resultaterne i det daglige arbejde på byggepladserne, i virksomhederne og på uddannelsesinstitutioner.