x

Tre teams videre i konkurrencen om design af Ribe Domkirkeplads

Pressemeddelelse 9. marts 2010

Dommerkomiteen har udvalgt tre af seks forslag til, hvordan man kan gentænke en af Danmarks mest betydningsfulde, historiske pladser: domkirkepladsen i Ribe. Den endelige vinder af arkitektkonkurrencen udpeges til juni.

Tre af i alt seks arkitektteams et udpeget til at gå videre i arkitektkonkurrences sidste fase om at omforme Ribe Domkirkeplads. Den 9. juni skal de tre teams præsentere en model af deres gennemarbejdede forslag. Herefter udpeges den endelige vinder af konkurrencen.

Dommerkomiteen skriver blandt andet i deres betænkning, at: “Alle de indsendte forslag er af høj kvalitet og er løst med stor indlevelse i det stillede program, som er at skabe et område omkring Ribe Domkirke med høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet og med en gennemført og spændende sammenhæng mellem domkirke, plads og by.”

Dommerne har især forholdt sig til forslagenes koncepter og deres bearbejdning af terrænet omkring kirken. Ribe Domkirke ligger af historiske årsager bogstaveligt i et hul, og de tre teams har skullet komme med bud på, hvordan det skrånende terræn kan bearbejdes og bruges til forskellige formål. For eksempel som trappe. En del af opgaven var også at komme med bud på, hvordan trafik kan afvikles på pladsen, og hvordan man skaber en smuk ankomstplads foran domkirkens hovedindgang. 

Visionen med saneringen af domkirkepladsen er overordnet for det første, at gøre domkirkepladsen til ”byens plads” og centrum igen. Designet af pladsen skal med andre ord styrke byrummet og skabe en ramme, der inviterer til ophold. Noget, som ikke er tilfældet nu, hvor pladsen er præget af parkerede biler og en kirke, som slet ikke kommer til den værdighed, den burde have som en vigtig del af Danmarks kulturarv – både nationalt og internationalt.

Ripensere og besøgende i byen skal i højere grad end i dag kunne opholde sig på domkirkepladsen. For eksempel nyde et glas eller en bid mad fra områdets restauranter og cafeer.

For det andet er visionen, at den arkitektoniske gentænkning sker med afsæt i og med respekt for stedets unikke historie, og at den danner en værdig ramme om Danmarks ældste domkirke.

Det kommende byrum på domkirkepladsen skal på en gang både kunne integrere byens liv og kirkens liv – i fortid, nutid og fremtid.

Saneringen af Ribe Domkirkeplads udvikles og gennemføres i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Realdania. Realdania bidrager med ca. 29 mio. kr. og Esbjerg Kommune med ca. 11 mio. kr. til projektet. Projektets samlede økonomiske ramme er 40 mio. kr. eks. moms. 

Fakta

De udvalgte arkitektteams er:

  • Schul+Okra Landskabsarkitekter
  • Schønherr K/S
  • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Dommerkomite:

  • Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune
  • Hans Peter Svendler, direktør, Realdania
  • Tage Rosenstand, menighedsrådsformand, Ribe
  • Marianne Kofoed, projektleder, Realdania
  • Hans Kjær, direktør for Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune
  • Jens Torkild Bak, domprovst, Ribe
  • Fagdommerne Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt og Annemarie Lund, landskabsarkitekt Begge fagdommere er udpeget af Akademisk Arkitektforening.