x

Fra kedeligt byrum til værdig Domkirkeplads i Ribe

Pressemeddelelse 28. marts 2008

Den historiske bykerne i Ribe med domkirken som monumentalt midtpunkt hører til blandt Danmarks bedst bevarede historiske kulturmiljøer. Selve den omgivende plads omkring domkirken er dog mærket af bilismens krav og fortidens bearbejdning og fremstår i dag som en uværdig ramme for det historiske monument. Esbjerg Kommune og Realdania vil nu i partnerskab omskabe domkirkepladsen til et værdigt og aktivt byrum omkring domkirken i Ribe.

Ribes historie har sin begyndelse i starten af 700-tallet, hvor byen opstod som en vigtig handelsplads ved å-løbet og vandet i det karakteristiske flade vadehavs-landskab. Bykernens gadenet omkring Domkirken er stort set uændret siden middelalderen og mange af byens historiske huse og anlæg er fint bevaret.

Selve domkirkepladsen lider derimod under bilernes indtog og er nærmest ”sunket” i jorden, efterhånden som byen er vokset op omkring kirken. Esbjerg Kommune har allerede igangsat en trafiksaneringsplan, der forventes færdig i 2008. Samtidig har kommunen i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en byrumsanalyse, der afdækker domkirkepladsens betydning og fremtidige udvikling.

På denne baggrund indgår Esbjerg Kommune og Realdania nu en partnerskabsaftale med den fælles vision, at omskabe domkirkepladsen til en værdig og stilfuld ramme om Ribe Domkirke og til et aktivt byrum til glæde og gavn for byens borgere og turister. Pladsen skal opleves som et ikon, der fortæller sin historie på tværs af tid i samspil med domkirken og den omkringliggende historiske bykerne.

Arbejdet med udviklingen af domkirkepladsen vil ske i tæt samarbejde med Ribe Domsogns Menighedsråd.

Den økonomiske ramme for projektet er på 40 mio. kr. eks. moms, hvor Realdania bidrager med ca. 29 mio. kr. og Esbjerg Kommune med ca. 11 mio. kr.

”Det er ingen overdrivelse at påstå, at pladsen omkring domkirken i dag er stærkt invalideret af fortidens uheldige indgreb og bilernes hensynsløse indmarch i den ellers så velbevarede historiske bykerne”, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter, ”Vi ser det derfor som en vigtig opgave at bidrage til en revitalisering af domkirkepladsen, der kan give både domkirken og Ribe et aktivt byrum indtænkt i en historisk ramme”.

Borgmester Johnny Søtrup er meget glad for, at det nu med Realdanias hjælp lykkes at få løst opgaven med renovering af Domkirkepladsen i Ribe. Johnny Søtrup udtaler: "Ribe er en utrolig flot og velbevaret middelalderby, hvor tidligere byråd gennem en årrække har fået renoveret de mange middelaldergader på flot vis. Byen fortjener virkelig, at dette arbejde nu afsluttes med Domkirkepladsens renovering." 

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, tlf. 76 16 16 16