x

Ribe Domkirkeplads klar til indvielse

Pressemeddelelse 6. juni 2013

Danmarks ældste købstad får sin domkirkeplads tilbage i ny og storslået form. Realdania og Esbjerg Kommune står bag revitaliseringen af Ribe Domkirkeplads.

Onsdag den 12. juni 2013 kl. 15 indvies den nye Domkirkeplads i Ribe. Selvom der er tale om en renovering, er det så godt som et helt nyt byrum, som ripenserne nu får tilbage.

Indvielsen fejres med musik, taler og lidt godt til ganen. Som symbol på projekters afslutning vil den sidste sten på pladsen også blive lagt ned.

Den historiske bykerne i Ribe med domkirken som monumentalt midtpunkt hører til blandt Danmarks bedst bevarede historiske kulturmiljøer. Gadenettet omkring domkirken er stort set uændret siden middelalderen, og mange af byens historiske huse og anlæg er fint bevaret. Men selve domkirkepladsen var nærmest ”sunket” i jorden, efterhånden som byen voksede op omkring kirken, og pladsen primært blev brugt til parkering.

Den mere end 7.000 m² store plads omkring Ribe Domkirke, som H.C. Amberg anlagde i 1906, er nu renoveret og ombygget til et ny og storslået torv. Domkirken er blevet trukket op fra fordybningen, så den igen fremstår med værdighed i Danmarks ældste købstad.

Borgmester Johnny Søtrup har fulgt renoveringen tæt:

– Vi har grebet opgaven an som en guldsmed, der skulle lave en ny indfatning til kronjuvelerne. Med stor ærefrygt. Vi efterlyste en plads, der kan fungere som en værdig baggrund for domkirken og som kan tilføre en ekstra dimension til livet i byen. De planer vi præsenterede i august 2010 er nu blevet virkelige, og resultatet kan vi alle være stolte af. Vi har været heldige med at vores samarbejdspartner Realdania har delt visionen for pladsen, siger Johnny Søtrup.

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler siger om projektet: Domkirken i Ribe hører til ”toppen” af dansk bygningskultur. Den nye plads har omdannet domkirkepladsen til en værdig og stilfuld ramme om kirken i en velbevaret historisk bykerne. Pladsen har fået sin kraft tilbage, og den bliver et aktivt byrum - til gavn og glæde for Ribes borgere og de mange turister, som hvert år besøger byen.

Fakta

Organisation, proces og økonomi:

Renoveringen af Ribe Domkirkeplads er realiseret i et partnerskab mellem Realdania og Esbjerg Kommune. Projektets økonomiske ramme var 45 millioner kroner, hvoraf Realdania har bidraget med 34 millioner kroner og Esbjerg Kommune med 11 millioner kroner. Projektet blev påbegyndt i 2008. Forud for dette gennemførte Esbjerg Kommune en trafiksaneringsplan, der blev afsluttet 2008. Samtidig udarbejdede kommunen i samarbejde med Realdania en byrumsanalyse, der afdækker domkirkepladsens betydning og fremtidige udvikling. Den nye domkirkeplads er et resultat af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af landskabsarkitektfirmaet Schønherr A/S. 6 arkitektteams var prækvalificeret i konkurrencen.

Arkæologiske fund:

I forbindelse med renoveringen har arkæologer fra Sydvestjyske Museer gjort en række markante fund. Det mest interessante er en vikingegraveplads fra 800-tallet, der viser, at vi er blevet kristne cirka 100 år tidligere end oprindeligt antaget. Desuden har man fundet en velbevaret planketræsvej af egetræ, og ved Domkirkens sydside er der fundet murede kister. Begge fund skønnes at stamme fra 1200-tallet. De arkæologiske udgravninger blev afsluttet i august 2012.

Domkirken:

Ribe Domkirke er Danmarks ældste domkirke. Kirken blev anlagt år 1100-1134. Siden hen har kirken gennemgået fysiske forandringer, blandt andet på grund af brand. I dag er kirken den eneste fem-skibede kirke i Danmark.