x

Arkitektkonkurrence om renovering af Ribe Domkirkeplads skydes i gang efter sommerferien

Pressemeddelelse 1. juli 2009

Ribe er en af Danmarks bedst bevarede historiske byer med Ribe Domkirke som det helt naturlige midtpunkt for byen og regionen. Den omgivende plads omkring Domkirken er imidlertid mærket af bilismens krav og fortidens bearbejdning. Esbjerg Kommune og Realdania har derfor besluttet i partnerskab at omdanne domkirkepladsen til et værdigt og aktivt byrum.

Ribes historie har sin begyndelse i starten af 700-tallet, hvor byen opstod som en vigtig handelsplads ved å-løbet og vandet i det karakteristiske flade vadehavs-landskab. Bykernens gadenet omkring Domkirken er stort set uændret siden middelalderen, og mange af byens historiske huse og anlæg er fint bevaret.

Selve domkirkepladsen lider derimod under bilernes indtog og er nærmest ”sunket” i jorden, efterhånden som byen er vokset op omkring kirken.

Efter at Esbjerg Kommune og Realdania har gennemført en byrumsanalyse er der udarbejdet et konkurrenceprogram for pladsen, og man er nu så langt med arbejdet, at man efter sommerferien forventer at kunne udskrive en arkitektkonkurrence om pladsens udførelse.

Kommunen og Realdania forventer at kunne præsentere det endelige vinderforslag i løbet af sommeren 2010.

Målet med den kommende sanering af domkirkepladsen er, at pladsen i højere grad skal markere sig som ”byens plads” både rumligt og i forhold til pladsens fremtidige brug. Pladsen skal i større omfang end i dag kunne tages i brug af de mennesker, der bor i byen og af de besøgende turister, og den skal give mulighed for at rumme et rigt udbud af aktiviteter og funktioner. Det er tanken, at pladsen skal give opholdsmuligheder, herunder mulighed for udeservering fra områdets hoteller, restauranter og cafeer. Arbejdet med udviklingen af domkirkepladsen vil ske i tæt samarbejde med Ribe Domsogns Menighedsråd og i respekt for pladsens funktion som kirkeplads.

Den økonomiske ramme for projektet er på 40 mio. kr. eks. moms, hvoraf Realdania bidrager med ca. 29 mio. kr. og Esbjerg Kommune med ca. 11 mio. kr.

”Domkirkepladsen er uden sammenligning det vigtigste og mest centrale byrum i Ribe. For byens borgere og turister bliver renoveringen af Ribe Domkirkeplads et værdigfuldt løft. Ribe Domkirke og middelalderbyen er kulturbærende vartegn i Danmark.  Ambitionen er, at byens borgere og turister får en plads, som med respekt for middelalderbyens og Domkirkens historie, kommer til at fremstå med den identitet, som pladsen i dag må undvære” siger borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune. –” Vi er derfor meget glade for, at vi i samarbejde med Realdania kan realisere denne opgave”

”Siden 60-erne har der jævnligt, herunder fra Kirkeministeriets konsulenter, været peget på det ønskelige i at nytænke pladsen om Domkirken. Ribe Domsogns Menighedsråd ser samarbejdet med Realdania og Esbjerg Kommune som en chance for at skabe det byrum, som byen og kirken fortjener” udtaler Tage Rosenstand, formand for menighedsrådet.

”Både Domkirken i Ribe og den omkringliggende bebyggelse tilhører ”toppen” af den danske bygningskultur, men det er ingen overdrivelse at påstå, at pladsen omkring domkirken i dag, set med nutidens øjne, er stærkt invalideret af fortidens uheldige indgreb og bilernes hensynsløse indmarch i den ellers så velbevarede historiske bykerne,” siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania. – ”Realdania ser det derfor som en vigtig opgave at bidrage til, at domkirkepladsen omdannes til en værdig og stilfuld ramme om Domkirken og til et aktivt byrum til glæde og gavn for byens borgere og mange turister.”

Yderligere oplysninger
Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, tlf. 76 16 16 16
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66

Fakta

Økonomi
Den økonomiske ramme for projektet er på 40 mio. kr. eks. Moms. Realdania bidrager med ca. 29 mio. kr. og Esbjerg Kommune med ca. 11 mio. kr.

Organisering
Projektet forankres i en styregruppe med repræsentanter fra Esbjerg Kommune, Menighedsrådet og Realdania.

Historie
Ribes historie tager form i begyndelsen af 700-tallet. Byen opstår som en væsentlig handelsplads ved åen og vandet i det karakteristiske flade vadehavslandskab. Omkring år 860 bliver den første kirke opført i Ribe. I midten af 1100-tallet bliver de første sten lagt til Ribe Domkirke. Ribe Domkirke har status som Danmarks ældste domkirke, og gennem det næste århundrede udvikles den til et markant bygningsværk – Ribe Domkirke er f.eks. Danmarks eneste domkirke med 5 skibe – præget af detaljerigdom og med stor symbolværdi.

Domkirken måtte i begyndelsen af 1900-tallet – i forbindelse med en omfattende restaurering af kirken med H.C. Amberg som arkitekt – graves fri, og der blev i den forbindelse etableret støttemure af granit som kant mod den ”opstigende” by. Konsekvensen blev en visuel afskæring af forbindelsen mellem domkirken, pladsen og byen – et indgreb, der ikke på nogen måde fremhæver stedets særlige karakter.

I dag fremstår Ribe Domkirke som et vigtigt bygningsværk i danmarkshistorien – og som et vartegn for både byen og regionen. Gaderne i Ribes historiske bykerne har stort set ikke ændret sig siden middelalderen, og langt de fleste af byens historiske huse og anlæg er velbevarede. Bygningskanten omkring Domkirkepladsen fremstår derfor smuk og sammenhængende, hvorimod selve domkirkepladsen er skæmmet af tidligere tiders planlægning samt af de mange biler, der parkeres lige op til domkirken.