x

Seks arkitektteams konkurrerer om at designe ny domkirkeplads i Ribe

Pressemeddelelse 19. november 2009

Næste fase i projektet omkring udformningen af den nye domkirkeplads i Ribe skydes nu i gang. Seks arkitekt-teams har klaret sig igennem prækvalifikationen, hvor 39 virksomheder fra bl.a. Danmark, Norge, Tyskland og Holland deltog. De seks udvalgte konkurrenceteams skal nu fremlægge et forslag til den nye domkirkeplads.

Målet med den kommende sanering af Domkirkepladsen er, at pladsen i højere grad skal markere sig som ”byens plads” både rumligt og i forhold til pladsens fremtidige brug. Pladsen skal i større omfang end i dag kunne tages i brug af de mennesker, der bor i byen og af de besøgende turister, og den skal give mulighed for at rumme et rigt udbud af aktiviteter og funktioner. Det er tanken, at pladsen skal give opholdsmuligheder, herunder mulighed for udeservering fra områdets hoteller, restauranter og cafeer.

”Udformningen af Domkirkepladsen får betydning for den fremtidige fysiske og visuelle oplevelse af byrummet i Ribe og for det fremtidige liv der udspiller sig på pladsen,” oplyser borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, der glæder sig til at se vinderforslaget fremlagt til næste år i forbindelse med Ribes 1300 års jubilæum.

Arkitektkonkurrencen skal igennem to faser, før et vinderprojekt findes. De 6 konkurrenceteams fremkommer alle med deres anonymiserede forslag i den første fase. En dommerkomité udvælger herefter 2-3 projektforslag til den mere dybdegående og dialogsøgende anden fase.

”Det vindende arkitektprojekt udpeges af en særlig nedsat dommerkomité,” siger direktør Hans Peter Svendler fra Realdania. – ”Realdania ønsker med deltagelse i projektet, at bidrage til at føre den historisk set helt unikke domkirkeplads ind i fremtiden, med den kraft, som den i dag må undvære, ikke mindst på baggrund af diverse ombygninger i tidens løb. Pladsen skal have sin værdighed tilbage, og den skal være et aktivt byrum til glæde og gavn for byens borgere og de mange turister.”

Projektet med Ribe Domkirkeplads udvikles og gennemføres i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Realdania. Begge har store forventninger til konkurrenceforslagenes bud på hvorledes, der kan skabes et område omkring Ribe Domkirke med høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet og med en gennemført og spændende sammenhæng mellem domkirke, plads og by.