x

Arkitekt Anton Sophus Rosen tegnede i 1913 den pompøse erhvervsbygning kaldet "Rosenhuset".

Rosenhuset indtager med sin tunge og solide, kubiske krop og overflod af velbevarede, dekorative detaljer en markant position inden for dansk erhvervsbyggeri i årene omkring år 1900.

Bygningen bærer overalt præg af et meget højt kvalitetsniveau i materialevalg og i den håndværksmæssige udførsel og detaljeringsgrad. Rosen var i begyndelsen af 1900-tallet stærkt optaget af l'art noveau og Arts & Crafts, hvilket tydeligt afspejles i værket, der står som en smuk repræsentant for Rosen og tidens stil; skønvirke.

Ejendommen er beliggende på det store havneareal i Hellerup, som tidligere husede Tuborg-imperiet. Mange bygningsdetaljer er bevaret, og dele af det originale interiør findes endnu i huset og vidner om både husets funktion og om datidens virksomhedskultur. Grøn Tuborg skulle efter sigende være opfundet i husets kælderlaboratorium.

Se andre af Realdania By & Bygs skønvirke-ejendomme

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Rosenhuset

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Anton Sophus Rosen

Anton Sophus Rosen

Arkitekt Anton Sophus Rosen (1859-1928) var udlært murer og arkitekt fra Kunstakademiet i København. Han var en af de helt store eksponenter for skønvirke inden for dansk arkitektur.

I opgøret med historicismen ved århundredeskiftet blev Rosen optaget af art noveau og Arts & Crafts-arkitekturen, og som en af få arkitekter herhjemme lykkedes det ham at få opført bygninger præget af denne stil, bl.a. Palads Hotel på Rådhuspladsen i København, der regnes for hans hovedværk.

Rosen fik stor betydning for den kreds af unge arkitekter, der i årene før og under 1. Verdenskrig kom på hans tegnestue: Aage Rafn, Kay Fisker, Bent Helweg-Møller m.fl., og for dem var Rosen den moderne arkitekt, der tog afstand fra de historiske stilarter og arbejdede med det personlige udtryk inspireret af moderne, internationale strømninger. Orienteringen mod det moderne kommer både i stil og tekniske indretninger til udtryk i Rosenhuset.

Rosen holdt af ornamenter og stod langt fra den tidlige funktionalismes puritanisme. Ved Landsudstillingen i Aarhus i 1909 viste han med sine udstillingsbygninger sit greb om helheden, sin sikre konstruktive sans og en fin fornemmelse for dekorativ og konstruktiv anvendelse af byggematerialer. I Rosenhuset er de markante virkninger opnået ved foreningen af blank mur, natursten, terrakotta, majolika, smedejern, messing og kobberbeklædning.

Restaurering

Da Realdania By & Byg overtog Rosenhuset i 2007, var det præget af løbende ombygninger og moderne tilpasninger som linoleumsgulv, nedhængte lofter, skydedøre osv. Lange og grundige overvejelser omkring restaureringen førte til sidst til erkendelsen af, at huset skulle tilbageføres til det "gesamtkunstværk", som Rosen i sin tid skabte.

Dette har bl.a. betydet, at en stor del af husets indre såsom stofbeklædte paneler, lamper, ure, bemalinger, gardiner, beplantning, m.m. er genskabt ud fra originale kopier eller fremstillet på fotografisk forelæg fundet i en skotøjsæske i Carlsbergs arkiver.

Der er foretaget mange farvearkæologiske undersøgelser som grundlag for husets bemalinger og farvepalette. Rumforløb er tilbageført, dørpartier er genskabt, og selv en del af den oprindelige møblering er tilvejebragt og placeret på sin oprindelige plads.

Trods dette er huset i dag indrettet til moderne kontorarbejdsplads med kabling, sanitet og ankomst efter nutidig standard. 

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}