x

Anton Rosens plads bliver nyt samlingssted på Samsø

Pressemeddelelse 15. maj 2012

Samsø Kommune kan i dag indvie en nyanlagt plads og fejre renoveringen af det gamle rådhus. Anton Rosens markante rådhus i Traneberg har netop gennemgået en omfattende udvendig restaurering og samtidig står et helt nyt byrum omkring huset færdigt, så også de ydre rammer understøtter rådhusets arkitektoniske værdier.

Samsø Rådhus blev oprindeligt opført som Teknisk Skole i år 1900 af Samsø Håndværkerforening. Husets arkitekt Anton Rosen var blandt tidens førende arkitekter, og han stod i samme periode bag bl.a. Palads Hotel i København og Landsudstillingen i Århus.

I 1966 blev huset gjort til rådhus for den nydannede Samsø Kommune. I den forbindelse blev huset tilført to lave tilbygninger, som i høj grad siden har skæmmet det originale hus. I forbindelse med facaderestaureringen af rådhuset – der er gennemført af Tegnestuen Birthe Just i samarbejde med Teknisk Forvaltning og en række lokale håndværkere – er tilbygningerne revet ned. Kommunens administration er flyttet til andre lokaler og det gamle rådhus skal fremover bruges til repræsentative formål, vielser m.v. Derudover vil huset få udstillings- og mødelokaler, og være mødested for borgerne i Tranebjerg.

Hvor de nedrevne tilbygninger lå, er der nu etableret et nyt byrum – Antons Rosens Plads – skabt af landskabsarkitekterne Schønherr A/S i samarbejde med en række lokale håndværkere. Pladsens mønstrede belægning er udarbejdet på baggrund af et forlæg fra kunstneren Leif Kath, der har ladet sig inspirere af Samsøs marklandskab, som det tager sig ud set fra luften. Pladsen er afgrænset af lindestammehække, der fint og præcist tegner pladsen i forhold til omgivelserne.

Restaureringen af rådhuset og etableringen af Anton Rosens Plads er gennemført med støtte fra Realdania, A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål og Augustinus Fonden.