x

Multiarena i København - ny model

Pressemeddelelse 9. marts 2010

Københavns Kommune har den 8. marts 2010 udsendt denne pressemeddelelse: Københavns Kommune annullerer sit udbud af et kommunalt lån på 200 mio. kr. og vil nu i samarbejde med Realdania og By & Havn undersøge mulighederne for, at København får en multiarena med 15.000 siddepladser i Ørestad Syd.

Den 12. marts 2009 besluttede Københavns Kommunens Borgerrepræsentation at tildele et kommunalt lån til den amerikanske virksomhed, AEG, Inc. Det var en betingelse, at AEG, Inc. skulle fremlægge en endelig finansieringsplan inden for en nærmere fastsat frist. Finanskrisen har imidlertid gjort det vanskeligt for AEG, Inc. at tilvejebringe den fornødne kapital til opførelsen af en multiarena i København. Københavns Kommune vil derfor annullere udbuddet. Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev er enige om, at det er vigtigt, at København får en multiarena. Københavns Kommune, Realdania og By & Havn vil undersøge mulighederne for en ny model, hvor man adskiller rollerne som ejer og driftsoperatør af multiarenaen. Det indebærer blandt andet, at man yderligere undersøger anlægsøkonomi, organisationsform og udbud af operatørrollen. En multiarena forventes at have en positiv effekt på Hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder - og dermed være fremmende for vækst og beskæftigelse.