x

Arbejdet med en multiarena i København går ind i ny fase

Pressemeddelelse 24. november 2010

Siden foråret har Københavns Kommune, By & Havn og Realdania undersøgt mulighederne for at opføre en multiarena i København på grundlag af en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Arbejdet med en fremtidig københavnsk multiarena går nu ind i en ny fase.

Københavns Kommune har gennem længere tid ønsket at få en multiarena af international standard, som kan rumme musik, kultur og sport af høj international kvalitet – til glæde for byens borgere og gæster. Forventningen er, at multiarenaen positivt vil kunne styrke Hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder – og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse.

Visionen er at styrke kulturlivet, bylivet og den økonomiske udvikling i Danmark ved at opføre en arena, der indeholder alle de faciliteter, som forventes af en moderne arena. Arenaen skal medvirke til at styrke Københavns internationale profil og bringe København tættere på verden. Den skal samtidig understøtte bylivet og tiltrække endnu flere internationale investeringer til Ørestad.

Den foreløbige forretningsplan, som Københavns Kommune, By & Havn og Realdania siden foråret har arbejdet på, tilsiger, at der vil være et marked for en multiarena i Hovedstaden.  Parterne har derfor valgt at gå videre med undersøgelserne. Forretningsplanen udføres i samarbejde med det engelske firma Davis Langdon - et af verdens førende inden for feltet - og næste fase bliver at teste forskellige forretningsmodeller i markedet for underholdning og sport. Resultatet af de videre undersøgelser forventes at foreligge omkring sommeren 2011.