x

Driften af en multiarena i København markedstestes

Pressemeddelelse 5. april 2011

Siden foråret 2010 har Realdania og By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune undersøgt mulighederne for at opføre en multiarena på grundlag af en økonomisk bæredygtig forretningsmodel.

Beslutningsgrundlaget kvalificeres nu yderligere gennem et betinget udbud af driften. Dermed afklares de fremtidige driftsindtægter for multiarenaen. Udbuddet er betinget af, at der træffes endelig beslutning om at opføre en multiarena i København.

Markedstesten af driften igangsættes den 5. april 2011. De første resultater af markedstesten – prækvalifikation mv. – forventes at foreligge i løbet af sommeren 2011 og processen forventes afsluttet inden udgangen af året.

”Operator Marketing Brief” og ”Operator Pre-Qualification Questionnaire” kan rekvireres via Davis Langdon copenhagenarena@davislangdon.com