x

PensionDanmark samarbejder med Realdania om boligbyggeri i Køge

Pressemeddelelse 14. juni 2017

PensionDanmark bygger bæredygtighedscertificerede boliger i ny bydel i Køge. En del af byggeriet udvikles i samarbejde med Realdania som et bofællesskab for gruppen 50+.

PensionDanmark skal for første gang bygge i Køge Kyst, der er et spændende nyt byområde, som er ved at blive skabt med kobling til Køge by, vandet og strandengen, som er et meget attraktivt naturområde.  Den kobling skal byggeriet på 90 boliger i første række til stranden med udsigt over naturarealerne udnytte mest muligt. Målet er et bæredygtigt byggeri med stærk arkitektur. 

PensionDanmark har valgt Enemærke & Petersen som entreprenør, Orbicon som rådgivende ingeniør, Jord•Miljø til jord- og forureningsundersøgelser samt Vandkunsten som arkitekt. 

De kommende byboliger i Køge Kyst indeholder både almindelige boliger og et bofællesskab for 50+ segmentet for at skabe en mangfoldig bydel. Bofællesskabet udvikles i samarbejde med Realdania som led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter, der også kan forebygge ensomhed. Bofællesskabet udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne. Det er f.eks. fælles køkken, værksted og uderum.   

Det gennemgående element for bebyggelsen bliver bæredygtighed, som omfatter: 

  • boliger, der minimum bliver certificeret til DGNB Guld
  • miljømæssig bæredygtighed, hvor bygningens opførelse samt det levede liv i dem understøtter beboernes bæredygtige livsstil
  • økonomisk bæredygtighed med mindre boliger med flere fælles m2 og funktioner, så boligernes indhold og økonomi er relevant for flere
  • social bæredygtighed, hvor det udvidede fællesskab i bofællesskabet for 50+ gruppen kan blive en driver for mere fællesskab i hele bebyggelsen
  • et startkit til fællesskab ved indflytning for at kickstarte processen.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, siger om det kommende byggeri i Køge Kyst:
”Indbyggertallet i Køge er vokset eksplosivt i de seneste 90 år og er nu næsten 6 gange større end i 1926. Til sammenligning er indbyggertallet i hovedstadsområdet kun knap fordoblet. Frem mod 2045 ventes yderligere vækst i Køge på over 15 procent. Derfor venter vi stor interesse for de bæredygtighedscertificerede boliger i en bebyggelse med høj kvalitet. Det bidrager til et godt afkast af investeringen til gavn for vores medlemmer. Som en sidegevinst giver byggeriet job til mange bygningsarbejdere, mens det står på.”  

Realdania har som mål at være med til at kickstarte markedet for bofællesskaber for seniorer. Filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro, siger:
”Vores undersøgelser viser, at seniorer, der bor sammen, oplever højere livskvalitet. Derfor ønsker vi sammen med både private og almene parter på boligmarkedet at være med til at udvikle nye gode bofællesskaber med plads til mangfoldighed. Vi er glade for, at PensionDanmark med en del af byggeriet i Køge har valgt at bidrage til dette.”

Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 seniorer gerne vil flytte i seniorbofællesskab, men at der er mangel på denne type bolig. I dag er der 7.000 boliger i 250-300 seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 på venteliste. 

Køge Kysts projektdirektør, Tove Skrumsager Frederiksen, siger om den nye bydel:
”Det nye bofællesskab for seniorer er et virkelig godt bidrag til den mangfoldighed, som kommer til at præge det nye boligområde på Køges Søndre Havn. Nu kommer der både ejer- og lejeboliger, almene boliger, byggefællesskab og bofællesskab. Samtidig er der lagt op til endnu et byggeri med arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed i højsædet.”

Beliggenhed: Køge Kyst
Areal: Bebyggelsen er på 6.750 m2 plus 2.400 m2 kælder og rummer 90 boliger
Arkitekt: Vandkunsten
Rådgivende ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Jord og forureningsundersøgelser: Jord•Miljø
Forventet indflytning: Efteråret 2019
Forventet bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg om at udvikle et 24 hektar stort område med Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn til en levende og bæredygtig bydel. Byudviklingen skal vende Køges ansigt og gøre hele byen mere sammenhængende – også gennem investeringer i infrastruktur som en række nye forbindelser på tværs af jernbanen. Projektperiode: 2009 - ca. 2030.

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 700.000 medlemmer beskæftiget i 23.500 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 12,8 mia. kr. i 2016. Medlemmernes samlede opsparing har rundet 225 mia. kr.

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder inden for det byggede miljø – med det formål at skabe livskvalitet. Foreningen vil løse problemer i samfundet ved at forbedre de fysiske rammer for menneskers hverdag. Realdania arbejder med huse og bygninger, i områderne mellem husene, i byerne og i landsbyerne. Det sker ofte i samarbejde med andre aktører, f.eks. kommuner, virksomheder, foreninger og fonde. 

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over partnerskabet med PensionDanmark og andre private parter også en indsats i den almene boligsektor og et eksempelbyggeri, som opføres af Realdanias datterselskab Realdania By & Byg. Desuden igangsættes en oplysningskampagne, der bl.a. skal opfordre til i god tid at tage beslutning om boligform i senior-tilværelsen.