x

PFA vil bygge sit første seniorboligfællesskab i Horsens i samarbejde med Realdania

Pressemeddelelse 31. juli 2017

God livskvalitet og en indholdsrig hverdag er tanken bag det nye seniorboligfællesskab, som PFA Pension vil udvikle i tæt samarbejde med Realdania.

PFA Pension sætter gang i projekteringen af et boligfællesskab i Horsens målrettet seniorer. Her vil Danmarks største kommercielle pensionsselskab udvikle 20-30 boliger, der med udgangspunkt i et stærkt fællesskab, skal skabe rammerne for bedre livskvalitet og en indholdsrig hverdag for ejendommens beboere.

”PFA og Realdania er gået sammen om at nytænke seniorboligfællesskabet som boligform. Vi udgør et stærkt makkerpar, når det kommer til at udvikle nye boligformer til den 3. alder.  Derfor er jeg glad for, vi er klar til at bygge i Horsens, der er inde i en spændende udvikling,” siger Jesper Brask Fischer, direktør for PFA Senior Services. Med byggeriet i det centrale Horsens, tager PFA første skridt i forhold til at bygge boliger målrettet til seniorer. Der er et stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer for deres hverdagsliv, i takt med antallet af danskere over 60 år er kraftigt stigende. ”Livet i den 3. alder har ændret sig, og i PFA har vi et stærkt fokus på udvikling af nye tilbud til vores kunder på pension. En vigtig del af det handler om at dække nye boligbehov. Vi ønsker at skabe et koncept, som er anderledes og som lever op til mange seniorers krav om at kunne leve livet hele livet og fastholde et aktivt socialt liv med et stærkt naboskab,” siger Jesper Brask Fischer.

PFA har med en række initiativer øget sit fokus på den voksende gruppe af seniorer, og står bl.a. bag tænketanken ”Den nye 3. alder”, som til efteråret kommer med en række anbefalinger til, hvordan man kan gentænke fremtidens seniorliv.

Bofællesskaber skal give et bedre seniorliv

Konceptet bag seniorbofællesskabet vil blive udviklet sammen med Realdania, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Et af foreningens strategiske fokusområder er at forebygge ensomhed og forbedre trivslen blandt ældre i Danmark.

Undersøgelser fra Realdania viser, at beboere i bofællesskaber har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer og i vid udstrækning er bedre til at klare sig selv.

”Realdania ønsker at kickstarte markedet for bofællesskaber for seniorer over hele landet, fordi vi tror på, at denne boform giver et bedre seniorliv. Sammen med både private og almene aktører på boligmarkedet ønsker vi at udvikle nutidige fællesskaber med plads til en mangfoldighed af seniorer – også de, der ikke er økonomisk ressourcestærke. Vi er rigtig glade for samarbejdet med PFA om byggeriet i Horsens, der er det første private bofællesskab, vi går ind i uden for hovedstadsområdet,” siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.

Realdanias indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’ omfatter ud over samarbejdet med private og almene parter om konkrete byggerier også et eksempelbyggeri, som Realdania By & Byg opfører i et yderområde. Endelig igangsætter Realdania en oplysningskampagne, der opfordrer til at tage stilling til sin seniorbolig i god tid, f.eks. allerede i 50’erne.

Seniorboligfællesskabet indeholder 20-30 boliger på adressen Blumersgade 1 i det centrale Horsens. Bruttoareal til boliger på i alt ca. 2.400 m2.

PFA Ejendomme er bygherre, mens konceptet bag seniorboligfælleskabet udvikles i samarbejde mellem PFA Pension og Realdania.

Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved at beboerne har en højere livskvalitet, stærkere naborelationer og færre tegn på social eksklusion end andre boformer. Dertil kommer, at der er færre kommunale udgifter til beboere i bofællesskaber, bl.a. fordi de hjælper hinanden med en række dagligdags gøremål.

8 % af alle ældre har et ønske om at flytte i seniorbofællesskab – svarende til ca. 100.000 personer.

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med mere end 500 mia. kr. under forvaltning og 1,2 mio. pensionskunder.

Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter, som gavner alle danskere. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Realdania har støttet mere end 3.100 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania har knap 150.000 medlemmer.