x

Nye bofællesskaber skal skabe livskvalitet hos ældre

Pressemeddelelse 11. april 2017

PKA, FB Gruppen og Realdania går sammen i et nyt partnerskab, der skal udvikle nye seniorbofællesskaber, som også ældre med en lavere indtægt har råd til. Projektet skal øge livskvaliteten hos ældre og bekæmpe ensomhed. Det er en del af et nyt initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra Realdanias side.

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger deres livskvalitet, og de føler sig mindre ensomme. Det viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Derfor går pensionskassen PKA, udvikleren FB Gruppen og den filantropiske forening Realdania nu sammen i et nyt partnerskab, der vil forebygge og bekæmpe ensomheden blandt ældre ved at udvikle nye modeller for seniorbofællesskaber, som også økonomisk svagere ældre har råd til.

Undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Udfordringen er, at der er mangel på seniorbofællesskaber. I dag er der 7.000 boliger i nuværende seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) 

”Vi kan se, at der generelt er et stort behov for flere seniorbofællesskaber. Dels har mange lyst til denne boform, og dels ved vi, at ældre, der bor sammen, føler sig mindre ensomme. Derfor ønsker vi sammen med andre parter at være med til at kickstarte markedet og udvikle nye gode bofællesskaber med plads til mangfoldighed. Det gælder også den gruppe, der har en lavere indtægt, og som på det private marked i dag typisk ikke har adgang til denne type bolig,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Samarbejdet med PKA og FB Gruppen er en del af et nyt tiltag fra Realdanias side, ’Rum og fællesskaber for ældre', hvor en del af indsatsen er at udvikle nye seniorbofællesskaber gennem partnerskaber med både private aktører og den almene boligsektor. 

Eksempelbyggeri skal skabe inspiration

Det er ambitionen, at det konkrete udviklingssamarbejde mellem PKA, FB Gruppen og Realdania skal munde ud i et eksempelbyggeri, der kan inspirere bolig- og ejendomsbranchen til at bygge flere seniorbofællesskaber over hele landet.

Det er hensigten, at byggeriet skal opføres på det gamle Grønttorv i København, hvor PKA og FB Gruppen er ved at udvikle en ny bydel. Her skal der bygges seniorboligfællesskaber med tilhørende fællesarealer. Projektet har særligt fokus på at nytænke fællesarealerne og sikre varierende boligstørrelser i flere prisklasser.

”PKA er sat i verden for at sikre en økonomisk tryg alderdom for vores medlemmer, og med partnerskabet er vi samtidig med til at skabe nogle rammer, der øger livskvaliteten og det sociale netværk for vores medlemmer. Partnerskabet skal inspirere til nye måder at forebygge ensomhed og skabe ressourcestærke ældre og samtidig vise vejen til, at andre aktører også ser potentialet i at investere i seniorbofællesskaber,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.  

Seniorbofællesskaberne skal være del af den mangfoldige bydel, hvor der bygges almene boliger, lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger samt studieboliger. Bofællesskaberne tegnes af arkitekterne Mangor og Nagel, og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Realdania, PKA, FB Gruppen, relevante eksperter samt beboerrepræsentanter.

Kan man blive skrevet op til en seniorbolig?

Seniorboligerne forventes at stå klar i løbet af halvandet år. Medlemmer af PKA har fortrinsret til boligerne, og det er medlemmer over 60 år, som kan søge boligerne. Boligerne tildeles efter gældende regler herunder anciennitet i pensionskassen. Når boligerne står klar, kan man skrive sig op til dem på findbolig.nu

 

Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet omfatter ud over partnerskaber med private aktører som PKA og FB Gruppen også en indsats i den almene boligsektor samt et eksempelbyggeri, som opføres i et yderområde af Realdanias datterselskab Realdania By & Byg. Desuden igangsætter Realdania sideløbende en oplysningskampagne, der opfordrer til, at man i god tid – f.eks. allerede i 50’erne – tager stilling til, hvordan man vil bo i sit seniorliv.
 
  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.
 
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedsområdet. PKA har 300.000 medlemmer og en samlet formue på 250 mia. kr. PKA har investeret ca. 17,8 mia. kr. i danske ejendomme og ca. 2,6 mia. kr. i udenlandske ejendomme. PKA har ca. 6.650 boliger i Danmark og yderligere ca. 3.000 boliger er under opførelse. FB Gruppen A/S (Fokus på Boliger) udvikler, bygger og sælger boliger, hovedsageligt i Storkøbenhavn. Virksomheden blev etableret i 2003 og har siden bygget boliger bl.a. på Islands Brygge, Frederiksberg og Teglholmen. FB Gruppen har i 2016 færdiggjort 375 boliger og vil i årene fremover færdiggøre ca. 500 boliger årligt, hvilket er en forøgelse med ca. 50 % især som følge udviklingen af Grønttorvet i Valby.