x

Tøndermarsken er unik

Danmarks største marskområde, Tøndermarsken, er formet af menneskers liv med og mod vandet. Det er et stort, fladt, grønt landskab, gennemskåret af kanaler. Det eneste, der stikker op er de diger og pumpestationer, som mennesker har bygget for at kontrollere vandet.

Der er tale om et enestående og levende kulturlandskab, som rummer uforglemmelige naturoplevelser. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv, og det er fx i Tøndermarsken, at du kan opleve sort sol – et fænomen der opstår, når stærene danser i luften, inden de lander i rørskovene.  

Tøndermarsk Initiativet

Ruter og stier i europæisk topklasse

Et af de hovedgreb, partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet har arbejdet med, er at danne ruter, stier og formidlingsstationer i områdets særlige landskab. 

Som resultat af dette arbejde er Marskstien kommet til. Marskstien er en 54 kilometer lang vandrerute, som bringer dig gennem Danmarks største marskområde. I 2021 blev den tildelt vandreruternes svar på restauranternes Michelinstjerne, da den blev certificeret som en kvalitetsvandrerute, Leading Quality Trail – Best of Europe. En certificering, der sikrer, at Europas vandreturister får øjnene op for området. 

Marskstien går også gennem byer som Tønder, Møgeltønder, Rudbøl og Højer, der som en del af Tøndermarsk Initiativet har gennemgået en omfattende byforskønnelse og fået restaureret en stor del af byens historiske huse gennem Højer Byfond.

Vandrere på ruten kan også opleve seværdigheder som Schackenborg Slot, den restaurerede Højer Mølle og Lægan pumpestation. Med Marskstien kan besøgende lettere finde vej i det store område og komme ud i hjørner, der før virkede utilgængelige, med respekt for det rige fugleliv, der er et af Tøndermarskens kendetegn. På Marskstien er der også 7 stisløjfer, hvis man vil på en kortere tur. 

Langs marskstien er der blevet etableret faciliteter som toiletter, skraldespande og shelters, hvor man kan overnatte og drikke kaffen i tørvejr. Der er fugleskjul og en række formidlingsstationer, der hjælper den besøgende med at afkode landskabet og viser vej til oplevelser i Tøndermarsken.

Formidlingsstationer langs ruten

I Højer Mølle danner de to tidligere kornmagasiner rammerne for udstillinger, der fortæller om områdets unikke fugleliv og natur, grænsehistorien, lokal byggeskik og menneskenes kamp med og mod vandet. Formidlingsstationen er Tøndermarskens største informationscenter, som er blevet til i et samarbejde mellem Tøndermarsk Initiativet og Museum Sønderjylland. Derudover er der blevet opbygget to formidlingsstationer ved pumpestationen Lægan og slusebygningen Vidåslusen. Formidlingsstationerne bliver som udgangspunkt ubemandede og skal generere viden og inspiration for den besøgende. 

Dannet med lokal opbakning

Borgerne i lokalområdet har været med til at finde og kvalificere de nye ruter og stier i Tøndermarsken. Der er i alt dannet tre stiglag - et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. Tegnestuen Schønherr er totalrådgiveren på opgaven og har arbejdet sammen med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Fra 2016 til 2022 har parterne investeret tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.