x

Tøndermarsken er unik

Danmarks største marskområde, Tøndermarsken, er formet af menneskers liv med og mod vandet. Det er et stort, fladt, grønt landskab, gennemskåret af kanaler. Det eneste, der stikker op er de diger og pumpestationer, som mennesker har bygget for at kontrollere vandet.

Der er tale om et enestående og levende kulturlandskab, som rummer uforglemmelige naturoplevelser. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv, og det er fx i Tøndermarsken, at du kan opleve sort sol – et fænomen der opstår, når stærene danser i luften, inden de lander i rørskovene. 

Men det kan være svært at aflæse landskabet og finde frem til de store oplevelser. Det skal Tøndermarsk Initiativet, som vi lancerede i 2016 sammen med Tønder Kommune og A.P. Møller fonden, være med til at ændre på. 

Tøndermarsk Initiativet

Ruter og stier

Et af de hovedgreb, partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet arbejder med, er at danne ruter, stier og formidlingsstationer i områdets særlige landskab. 

Som resultat af dette arbejde er Marskstien kommet til. Marskstien er en 54 kilometer lang vandrerute, som bringer dig gennem Danmarks største marskområde. Ruten går også gennem byer som Tønder, Møgeltønder, Rudbøl og Højer og forbi seværdigheder som Schackenborg Slot, Højer Mølle og Lægan pumpestation. Med Marskstien kan besøgende lettere finde vej i det store område og komme ud i hjørner, der før virkede utilgængelige, med respekt for det rige fugleliv, der er et af Tøndermarskens kendetegn. På Marskstien er der også 7 stisløjfer, hvis du vil på en kortere tur. 

Langs marskstien vil der løbende blive etableret faciliteter som toiletter, skraldespande og shelters, hvor man kan overnatte og drikke kaffen i tørvejr. Der er fugleskjul og en række formidlingsstationer, der hjælper den besøgende med at afkode landskabet og viser vej til oplevelser i Tøndermarsken.

Formidlingsstationer langs ruten

I Højer Mølle danner de to tidligere kornmagasiner rammerne for udstillinger, der fortæller om områdets unikke fugleliv og natur, grænsehistorien, lokal byggeskik og menneskenes kamp med og mod vandet. Formidlingsstationen er Tøndermarskens største informationscenter, som er blevet til i et samarbejde mellem Tøndermarsk Initiativet og Museum Sønderjylland. Derudover vil der blive opbygget to formidlingsstationer ved pumpestationen Lægan og slusebygningen Vidåslusen. Formidlingsstationerne bliver som udgangspunkt ubemandede og skal generere viden og inspiration for den besøgende. 

Dannet med lokal opbakning

Borgerne i lokalområdet har været med til at finde og kvalificere de nye ruter og stier i Tøndermarsken. Der er i alt dannet tre stiglag - et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. Tegnestuen Schønherr er totalrådgiveren på opgaven og arbejder sammen med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.