x

Tøndermarsken er unik

Danmarks største marskområde, Tøndermarsken, er formet af menneskers liv med og mod vandet. Det er et stort, fladt, grønt landskab, gennemskåret af kanaler. Det eneste, der stikker op er de diger og pumpestationer, som mennesker har bygget for at kontrollere vandet.

Der er tale om et enestående og levende kulturlandskab, som rummer uforglemmelige naturoplevelser. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv, og det er fx i Tøndermarsken, at du kan opleve sort sol – et fænomen, der opstår når stærene dans i luften inden de lander i rørskovene. 

Men det kan være svært at aflæse landskabet og finde frem til de store oplevelser. Det skal Tøndermarsk Initiativet, som vi lancerede i 2016 sammen med Tønder Kommune og A.P. Møller fonden, være med til at ændre på. 

Tøndermarsk Initiativet

Ruter og stier

Et af de hovedgreb, partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet arbejder med, er at danne ruter, stier og formidlingsstationer i områdets særlige landskab. 

I juni 2018 åbnede en testversion af dét, der bliver Tøndermarskens trofæsti, Marskstien. Der er tale om en 54 km lang vandrerrute gennem det unikke landskab samt en række mindre stisløjfer, til dem, der vil have færre kilometer i benene. 

Ruten forløber primært på toppen af digerne. Herfra kan man, bogstaveligt talt, overskue det særlige flade landskab og udsigten virker ofte uendelig. Stierne gør området mere tilgængeligt – uanset om du vil vandre langt, mountainbike eller bare gå en oplevelsesrig tur forbi de græssende får og kvæg eller til de store rørskove, enge og åer, der giver plads et enestående fugleliv. 

Shelters, fugleskjul og formidling

Fra sommeren 2019 vil der langs marskstien være faciliteter som toiletter, skraldespande og shelters, hvor man kan overnatte og drikke kaffen i tørvejr. Der vil også være fugleskjul og en række formidlingsstationer, der hjælper den besøgende med at afkode landskabet og viser vej til oplevelser i Tøndermarsken.

De store formidlingsstationer på ruten er: 

  • Højer mølle, der bliver et udgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og nationalparken. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip for Højer Møller. Museum Sønderjylland er tovholder på denne formidlingsstation.
  • Pumpestation Lægan og Vidåslusen
    Der bliver opbygget to større formidlingsstationer med viden og inspiration ved Pumpestationen Lægan og slusebygningen ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt ubemandede

Dannet med lokal opbakning

Borgerne i lokalområdet har været med til at finde og kvalificere de nye ruter og stier i Tøndermarsken. Der er i alt dannet tre stiglag - et stilag for Marskstien, et stilag for stisløjfer ved Rudbøl/Nørremølle og et stilag for stisløjfer ved Højer. Tegnestuen Schønherr er totalrådgiveren på opgaven og arbejder sammen med Svendborg Architects og Fuldendt Ingeniører.

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken,
så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}