x

Fra landbrugsdrift til tømte bygninger

Da ejeren af Søllestedgaard lagde landbrugsaktiviteterne sammen med nabogårdens, resulterede det i en hel del funktionstømte bygninger. Én af de bygninger var hestestalden. En robust, klassisk og bevaringsværdig avlsbygning, der er rig på detaljer og vidner om tidligere ejeres landbrugsambitioner. Ifølge ejeren stod valget mellem at rive stalden ned, hvilket han var blevet rådet til af sin revisor, eller at fjerne al indmaden og fylde bygningen med halm. Han ønskede dog at bevare hestestalden, fordi den er flot i sig selv, og fordi den er en vigtig del af det samlede herregårdsmiljø. Bevaringen krævede, at ejeren fandt en anden funktion for bygningen. 

Renovering med afsæt i eksisterende kvaliteter

Bygningen fik en gennemgribende renovering med afsæt i de eksisterende kvaliteter. Der er støbt et nyt gulv og indlagt en ny spærkonstruktion med samme udtryk som den gamle, men stærkere, så en ny førstesal kan tilføjes med tiden. Der er isat granrafter i tremplen og store vinduespartier i den ene gavl. Facaden har fået tre nye åbninger, som signalerer åbenhed udefra og indrammer landskabet, når man kigger ud. Køkken og toiletter er etableret midt i bygningen, og facadens jernvinduer er blevet renoveret og nye ovenlysvinduer er kommet til. 

Forskellige typer af aktiviteter og arrangementer 

Hestestalden kan nu rumme forskellige typer af aktiviteter og arrangementer. Ønsket fra ejeren er, at bygningen i fremtiden vil blive brugt til alt muligt, og at den skal bruges på en måde, så den får lokal betydning. Den vil til en start huse en pop-up restaurant.  

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård