Søllestedgaard

Som en del af Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” skal Søllestedgaards tomme hestestald omdannes til en ramme om produktion og formidling af ’rent’, bæredygtigt sukker. Navnet på den oplevelsesbaserede produktion af økologisk sukker i høj kvalitet bliver *Søllested Sukker’. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Med ’Søllested Sukker’ vil Søllestedgaards ejer, Ulrik Theophil Jørgensen, udvikle et nyt centrum for produktion af sukker i høj kvalitet. Når projektet er realiseret vil ’Søllested Sukker’ blive solgt direkte fra gården til detailhandel, restauranter, caféer samt til high end-fødevareproducenter af fx chokolade, konfekture, øl og vin.

Projektet har også et stærkt formidlingsaspekt. Forvandlingen fra den grove sukkerroe til fint sukkerkrystal er en publikumsvenlig proces, der fremover kan tiltrække gæster, som her kan se, høre og lære om sukker-produktionen og dens historie. En historie der både trækker spor til den danske kolonitid og den lokale produktion på Lolland.

Konkret ønsker man at investere i renovering af hestestalden til det nye produktions- og formidlingsformål – herunder et sukkerproduktionsanlæg i miniskala. Idéen er også at skabe nye funktioner i hestestalden, som kan danne den fysiske ramme om produktion og oplevelser. Hestestalden er ikke fredet, men dens identitet og forhold til det samlede herregårdsanlæg skal bevares. Derfor ændres der ikke ved hestestaldens fysiske udtryk, og dens oprindelige funktion som produktionsbygning skal fortsætte.

Søllestedgaard er en del af kampagnen Fremtidens Herregård.

Om kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)
  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Søllestedgaard Gods, Søllestedgårdvej 4

4920 Søllerød

Relaterede projekter Se alle projekter

Lundsgaard

Sanderumgaards have

Tinghuset på Voergaard Slot

Gunderslevholm

{{ title }}

{{ description }}