x

Kulturarvsundersøgelse - komparativ analyse 2017 og 2020

Undersøgelse

Udgivelsesdato
maj 2020

Sideantal
46 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Denne publikation viser resultaterne af en kulturarvsundersøgelse, som vi har fået gennemført i både 2017 og 2020.

Formålet med undersøgelsen er dels at skabe indsigt i, hvad kulturarven betyder for danskerne, deres livskvalitet og fællesskaber. Dels at få indblik i, hvordan danskerne bruger kulturarven og hvad de særligt interesserer sig for. Vi undersøger samtidig om billederne ændrer sig over tid. 

Undersøgelsen er gennemført for Realdania af analyseinstituttet YouGov. I 2017 deltog 1.000 danskere i undersøgelsen. I 2020 udvidede vi den til i alt 2.000 danskere i alderen 18-74 år.

Vi håber den viden og indsigt, der gives med undersøgelsen, kan inspirere flere til at beskytte, udfordre og udvikle den danske bygningskultur, så den både i dag og for fremtiden kan skabe værdi for den enkelte såvel som for fællesskabet.

Rigtig god læselyst!