x

Genåbning af Café Sonja i Saxogade på Vesterbro

Pressemeddelelse 6. marts 2008

Café Sonja i Saxogade slår fredag den 7. marts klokken 15.00 dørene op for sine nye og større faciliteter. Caféens facade samt resten af gadens facader er blevet renoveret og udsmykket af multikunstneren Erik Clausen.

Café Sonja er en del af Kristeligt Studenter-Settlements Sidegadeprojekt. Settlementet har siden stiftelsen i 1911 arbejdet for socialt og kulturelt ligeværd i samfundet, for at alle ydes respekt, uanset tro eller velstand, og for at borgerne også kan opleve andre fællesskaber, end det man finder på arbejdsmarkedet.

 

Sidegadeprojektet startede i 1986 som et fælles projekt for de mennesker, der enten bor eller besøger Saxogade på Vesterbro. Gadens butikker og værksteder er etableret med få økonomiske og materielle midler, men med en masse menneskelig idérigdom og arbejdskraft.

 

Sidegaden – som projektet kaldes i daglig tale – omfatter bl.a. en Mor-Barn butik samt helsekost-, tøj- og pladeforretninger. En gruppe af medarbejdere i forskellige job-ordninger står for Sidegadens daglige ledelse. Herudover lægger mange frivillige deres energi i Sidegadens butikker, værksteder og sociale arrangementer.

 

”Vi har støttet Sidegadeprojektet, fordi det bidrager positivt til at styrke byens liv og mangfoldighed”, siger projektleder i Marianne Kofoed i Realdania, og fortsætter: ”Resultatet er efter vores opfattelse blevet en helt unik gade med masser af engagement, varme og medmenneskelighed.”

 

"Vi har været meget glade for både samarbejdet med fondene og Københavns Kommune. En gadeomlægning og en gadeudsmykning er en kompliceret og langsom proces, hvor mange forskellige instanser lige fra beboere, medarbejdere, kunstnere og myndigheder skal inddrages. Det har derfor været vigtigt for en god proces, at fondene og kommunen har givet os tid og rum til at finde de rigtige løsninger og at udvikle dem i et tempo, hvor alle kunne være med", siger Johs Bertelsen, forstander for Kristeligt Studenter-Settlement.

 

Yderligere oplysninger  Forstander Johs Bertelsen, Kristeligt Studenter-Settlement, tlf. 33 22 88 20  Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66

FAKTA

Sidegadeprojektet er støttet af Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Københavns Kommune.

 

Ud over selve renoveringen og etableringen af facader og butikker har Sidegadeprojektet bl.a. omfattet, at Saxogade er blevet omlagt til stillegade. Der er desuden blev anlagt bredere fortove og brolagte belægninger ved indkørslen og udkørslen. Derudover er gaden blevet udsmykket med et kunstværk – en stor stjerne udført i brolægning midt i gaden – udført af Erik Clausen.