x

Minister indvier aktivt skoleprojekt i Greve

Pressemeddelelse 20. april 2017

Mosedeskolen i Greve indvier fredag den 21. april de nye aktive rammer med åbne glaspartier og klatre- og rutsjeforbindelser mellem etagerne. Undervisningsminister Merete Riisager deltager i åbningen.

Skoleelever bliver både sundere, gladere og lærer mere, når de bevæger sig i løbet af skoledagen. I kampagnen Skole+ har Danmarks Idrætsforbund (DIF), Realdania og Lokale og Anlægsfonden sat sig for at gøre det lettere for både elever og lærere at få en mere fysisk aktiv skoledag. Mosedeskolen i Greve er én af seks skoler, der skal fungere som inspiration for resten af landets folkeskoler.

 

”Skoleelevernes hverdag er nu en helt anden, der præges af mere bevægelse og aktiviteter udenfor klasseværelset. Derfor arbejder vi i Greve Kommune på, at de fysiske rammer på skolerne understøtter lærernes planlægning af en aktiv skoledag og inspirerer eleverne til at være fysiske aktive i og udenfor timerne. Mosedeskolen havde et særlig stort behov for at blive moderniseret, men vi vil løbende se på behovet for at modernisere vores folkeskoler, når vi alligevel skal renovere dem,” siger Pernille Beckmann, der er borgmester i Greve.

 

Kommunen har finansieret halvdelen af ombygningen, hvor store glaspartier inviterer til løb på gangene og åbner fællesarealerne yderligere op, ligesom der er skabt klatre- og rutsjeforbindelser mellem skolens forskellige niveauer. De aktive omgivelser giver sved på panden og ilt til hjernen i skoledagen og inviterer foreningsliv og lokalsamfund ind efter skoletid.

 

”Vi skal blive bedre til at tænke i smarte investeringer i folkeskolen. Vi har masser af erfaringer med, hvad der giver mere aktivitet i skolerummet. Den viden skal deles mellem skolerne og sættes i spil, når der renoveres og moderniseres landet over. Og når de nye rammer samtidig inviterer det lokale foreningsliv efter skoletid, så udnytter vi faciliteter, der ellers ville stå tomme,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

 

Inspiration til andre

Murstenene på landets folkeskoler spiller en stor rolle i at nå reformkravet om 45 minutters bevægelse om dagen. 55 procent af skolelederne svarede i efteråret 2016, at gode fysiske rammer er afgørende for mere idræt og bevægelse i skoletiden.

 

”Det er en samfundsmæssig udfordring, at vi bevæger os for lidt. Det har konsekvenser for vores sundhed, men det har også betydning for vores evne til at lære. I Realdania er vi derfor rigtig glade for at være med i Skole+-projekterne. Vi er glade for at kunne være med til at gøre det sjovere at være fysisk aktiv. De seks Skole+-skoler rundt om i landet er alle kreative, spændende eksempler på, hvordan man kan gøre det let at bevæge sig meget i skolen,” siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.

 

I DIF glæder man sig over mere bevægelse i skolen og håber, at skolerne i Skole+ giver gode idéer til andre skoler landet over.

 

”De fysiske rammer i folkeskolen skal understøtte målet om mere idræt og bevægelse i hverdagen. Hvor folkeskolen før var designet til at få eleverne til at sidde stille, så ved vi nu, at det har bedre effekt på både trivsel og indlæring, hvis vi inspirerer dem til at løbe om kap mellem timerne. Det skal tænkes ind fra start i renoveringen, så bevægelse bliver en naturlig del af skoledagen” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

 

Indvielsen af de nye fysiske rammer på Mosedeskolen sker fredag den 21. april klokken 11-12. Undervisningsminister Merete Riisager deltager og holder tale.

Fakta om Skole+

Kampagnen gennemføres i et partnerskab mellem Realdania og Lokale og Anlægsfonden og DIF. Sekretariatsfunktion varetages af Dansk Bygningsarv.

 

Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til kampagnen. Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens DIF bidrager med 2 mio. kr. Støtten til de seks projekter skal modsvares af en egenfinansiering på minimum 50 procent.


Pressemeddelelsen er udsendt af Danmarks Idrætsforbund.