x

Aktiverende ansigtsløftning på Virring Skole

Pressemeddelelse 18. november 2016

Indgangspartiet på Virring Skole er forandret til ukendelighed. Passive kvadratmeter er nu ændret til aktivitetsskabende indretning takket være et demonstrationsprojekt til 4 mio. kr. støttet af kampagnen Skole+. Borgmester Jørgen Gaarde klipper snoren på fredag.

Slut med passiv ventetid på Virring Skole. Væk er et kedeligt indgangsparti, der kun blev brugt som ventesal. Børnene faldt bogstaveligt taget i staver, mens de ventede på skolebussen. Og mange forældre har gennem årene ventet utålmodigt på deres børn, mens de dyrkerede idræt.

Et fladt indgangsparti med tomme kvadratmeter og et par bænke til at hvile sig på har kendetegnet Virring Skole, siden den blev bygget i 1963-78. Men et demonstrationsprojekt støttet af Skole+ har vendt op og ned på tingene. Virring Skoles ’ansigt’ er forandret til ukendelighed. Virring Skole var nemlig én ud af seks skoler i Danmark, der i 2014 blev udpeget til at skabe mere idræt og bevægelse i skolernes fysiske rammer til gavn for alle i lokalsamfundet.

”Vores nye indgangsparti inspirerer store og små til bevægelse - både når de er i undervisningssituationer, og når de er på egen hånd i ventetiden eller efter skoletid. Helt i tråd med skolereformens krav om mindst 45 minutters bevægelse om dagen. Vi har fået en flot front, som på bedste måde byder velkommen til elever og forældre, og ikke mindst alle fritidsbrugerne,” siger skoleleder Jette Hedelund.

Med fem forskellige baner er det nye indgangsparti rammen om mange forskellige bevægelsesaktiviteter gående fra et lavt aktivitetsniveau til høj puls i et ophøjet motionsrum. Der er lagt op til, at de fem baner inspirerer og rummer forskellige bevægelsesniveauer og udfordringer.

”Motionsrummet er et kapitel for sig. Tidligere havde Motionsafdelingen et indeklemt rum langs hallen. Mange var slet ikke klar over, at Virring bød på motion. Nu har vi en af kommunens bedste faciliteter til motion med markant ud- og indsigt og populært træningsudstyr.”

”Det har allerede nu betydet øge medlemstilgang til motionsafdelingen, hvilket var et af målene med Skole+ programmet,” konstaterer Jette Hedelund. Hun glæder sig til at finde ud af, hvordan de nye rammer kan udnyttes i skolens hverdag og i fritiden.

”Næsten alle skoler har et kedeligt venteområde, som de ikke ved, hvad de skal stille op med. Skole+ projektet i Virring er et spændende eksempel på, hvordan det typiske kedelige venteområde på en skole kan forandres til et aktivt sted for elever og forældre – og også være attraktivt for det lokale foreningsliv og de selvorganiserede i løsere rammer. Virring Skole har fået et åbent og lyst indgangsparti, hvor en fin arkitektonisk løsning har skabt ny plads til idrætsaktivitet og til sociale arrangementer. Det er en særlig styrke ved det aktive indgangsparti, at det er skabt til at kunne rumme flere aktiviteter samtidig og dermed får rigtigt mange forskellige brugere,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Ombygningen har kostet ca. 4 mio. kr., hvoraf Skole+, der er et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Realdania, har støttet med halvdelen. Skanderborg Kommune og Virring Skole har finansieret resten af projektet. Men de lokale idrætsforeninger bidraget også med 180.000 foreningsmæssige kroner. Hertil kommer, at overskuddet fra sidste års Forårsmesse og Skolefesten skæpper i kassen. Frivillige har desuden indsamlet ca. 70.000 kr. i sponsorater fra virksomheder i lokalområdet.

”Der har været en meget flot opbakning til projektet fra både kommune, skolen og lokale foreninger og frivillige. Og i dag, hvor vi indvier det færdige resultat, gør det glæden endnu større. På vegne af Realdania – og sammen med de øvrige parter bag Skole+ – glæder jeg mig over, hvordan Virring Skole med sit nye indgangsparti giver plads til og opfordrer til fysisk udfoldelse, samtidig med at det skaber en stærkere kobling til de nærved liggende idrætsforeninger,” siger Gustav Brade, projektleder i Realdania.

Borgmester Jørgen Gaarde klipper snoren til en indvielse af indgangsparti fredag 18. november kl. 14. Der er også tale af Bent Jacobsen i hans egenskab af aktiv borger i Virring. Desuden taler arkitekt Anna Hassel fra Lokale og Anlægsfonden, der er en af tre parter i Skole+.

Ombygningen af Virring Skole er tegnet af: Arkitektfirmaet TRANSFORM
Hovedentreprenør: John A. Laursen A/S

Skole+ er en kampagne, der skal vise veje til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Målet er at give børn og voksne lyst til at være aktive – både i og efter skoletid. Skole+ gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, DIF og Lokale og Anlægsfonden.

I alt støtter kampagnen udvikling og gennemførelse af projekter på seks skoler: Arresø Skole i Halsnæs Kommune, Haarby Skole i Assens Kommune, Mosedeskole i Greve Kommune, Stokkebækskolen i Svendborg Kommune, Søndervangskolen i Aarhus Kommune og Virring Skole i Skanderborg Kommune.

Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til kampagnen. Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens DIF bidrager med 2 mio. kr. Støtten til de seks projekter skal modsvares af en egenfinansiering på minimum 50 procent.