x

Potentialer + idræt + lokalsamfund + nye rammer = Skole+

Pressemeddelelse 28. januar 2014

Den nye kampagne ”Skole+” skal vise, hvordan landets skoler kan indrettes, så de får bedre faciliteter til idræt og bevægelse og giver flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skoletid og fritid. Danmarks Idrætsforbund (DIF), Realdania og Lokale og Anlægsfonden står bag den nye kampagne og 26 mio. kr. til skolerne.

Folkeskolerne skal indrettes, så de understøtter en hverdag med meget mere fysisk aktivitet. Ikke kun for skolebørn, men også for voksne. Derfor har DIF, Realdania og Lokale og Anlægsfonden afsat 26 mio. kr. til kampagnen ”Skole+”, der skal udvikle op til fem eksempler på, hvordan folkeskolernes faciliteter til idræt og bevægelse kan forbedres.

På grund af folkeskolereformen er behovet for at forbedre faciliteterne til idræt og bevægelse vokset betragteligt. Skoleledelserne er fremover forpligtet til at sørge for, at eleverne i højere grad inddrages i aktiviteter med idræt og bevægelse. Men mange af folkeskolerne har ikke faciliteterne til det og mangler inspiration til at udvikle de nye faciliteter mest hensigtsmæssigt.

Potentiale for bedre fysiske rammer for alle
Nye og gode faciliteter kan gøre idrætstimerne sjovere. Men hvordan skabes der med udgangspunkt i de samme faciliteter mere fri leg og bevægelse i fritiden? Hvordan kan skolernes faciliteter blive bedre tilpasset de voksnes mere varierede idrætsliv i både foreninger og som selvorganiserede udøvere?

Det er noget af det, som de udvalgte projekter i ”Skole+” skal finde svarene på. Projekterne bliver udvalgt på den anden side af sommerferien 2014 efter lanceringen af kampagnen og en stor konference i foråret.

Projekterne skal vise, hvordan faciliteterne kan forbedres, og hvordan brugen af dem kan optimeres. I de fleste folkeskoler bliver idrætsfaciliteterne kun brugt af eleverne indenfor skoletiden. Først efter sidste undervisningstime får idrætsforeningerne og de voksne brugere adgang. Det kan gøres mere effektivt – også set i lyset af, at folkeskolereformen stiller krav om, at eleverne skal introduceres til foreningslivet, som det eksempelvis foregår i idrættens regi.

”Skole+” skal være med til at vise, hvordan skolerne får mest muligt ud af de nødvendige udgifter til forbedringer og forandringer af deres faciliteter i de kommende år. Kommunernes Landsforening har tidligere vurderet, at folkeskolerne over 10 år skal bruge mellem 13 og 17 mia. kr. på anlægsinvesteringer.

Formand for DIF, Niels Nygaard, siger om kampagnen:
”Med folkeskolereformen er bevægelse og idræt for alvor sat på dagsordenen i den danske folkeskole. Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet ikke kun er vigtig for børnenes sundhed og trivsel, men også for deres indlæring. I reformen er idrætsforeningerne tiltænkt en vigtig rolle. Den vil vi gerne udfylde, men det kræver ordentlige fysiske rammer på skolerne. Bedre rammer for bevægelse og idræt på skolerne vil ikke kun styrke skolebørnenes muligheder for at være fysisk aktive, men også styrke idrætsforeningernes muligheder for at skabe gode idrætstilbud udenfor skoletiden – for både børn og voksne.”

Programchef i Realdania, Marianne Kofoed, siger om kampagnen:
”Det er en samfundsmæssig udfordring, at vi bevæger os for lidt i hverdagen. Det har konsekvenser for vores sundhed, men også betydning for vores evne til at lære nyt. Med kampagnen Skole+ kan vi i Realdania bidrage til at inspirere og demonstrere skolernes muligheder for at tænke nyt og tilpasse de fysiske rammer, så de imødekommer såvel skolernes som de enkelte lokalområders behov for lokaler, der understøtter aktivitet og bevægelse.”

Direktør for Lokale og Anlægsfonden, Torben Frølich, siger om kampagnen:
”Vi ved fra undersøgelser, at skolerne spiller en væsentlig rolle som samlingspunkt i lokalområdet på tværs af alder og baggrund. Med intelligente investeringer i de fysiske rammer, kan denne rolle styrkes yderligere, så skolen bliver en attraktiv facilitet, som lokalområdet tager til sig. Vi ønsker, at skolen summer af liv og aktivitet både dag og aften. Kampagnen skal inspirere til, at skolens faciliteter bliver fleksible og inkluderende for både elever, foreninger og selvorganiserede brugere.”

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Danmarks Idrætsforbund