x

Drøn på ventetiden på Virring Skole

Pressemeddelelse 11. marts 2016

Skanderborg Kommune har udsendt nedenstående pressemeddelelse:

Virring Skole samarbejder med idrætsforeninger om at gøre et kedeligt indgangsparti aktiverende. Et demonstrationsprojekt til 3,7 mio. kr. støttet med 1.86 mio. kr. fra kampagnen Skole+ og frivillige bidrag starter op 1. april.

Frem for passiv ventetid på kedelige lange gange på Virring Skole kan eleverne nu se frem til et aktiverende indgangsparti med mere idræt og bevægelse.

”Indgangspartiet er i dag karakteriseret ved mange tomme kvadratmeter, som mest af alt bruges til at vente på. Børn der venter passivt på skolebussen eller venter på at blive hentet af deres forældre. Og forældre der venter utålmodigt på børn, der dyrker sport.” 

”Sådan har det været nærmest siden Virring Skole blev bygget i 1963-1978,” siger skoleleder Jette Hedelund. Men nu er der redning på vej.

”Vi er nu i den heldige situation, at vi har økonomi til at booste hele indgangspartiet. Her skal være daglig aktivitet og masser af bevægelsesmuligheder på tværs af flere målgrupper. Takket være en samlet støtte på 1,86 mio. kr. fra kampagnen Skole Plus kan vi nu gennemføre et byggeprojekt til 3,7 mio. kr. Forudsætningen er også flotte bidrag fra flere idrætsforeninger i Virring og mange private sponsorater i kombination med kommunale bevillinger.”

Arkitekt Lars Serup fra det aarhusianske arkitektfirma Transform har sammen med entreprenør John A. Laursen fundet de rigtige løsninger, så funktion, materialer og pris spiller sammen. Projektet er blevet tilrettet i samarbejde med en lokal styregruppe og har nu fundet en form, hvor Virring får et unikt bevægelsesområde. 

Med fem forskellige baner er ideen, at det nye indgangsparti skal være rammen om mange forskellige bevægelsesaktiviteter gående fra et lavt aktivitetsniveau til høj puls i et ophøjet motionsrum. Der er lagt op til, at de fem baner inspirerer og rummer forskellige bevægelsesniveauer og udfordringer. 

Lokalsamfundets katalysator
Forskningsleder Jens Troelsen fra Syddansk Universitet, der har været ekstern rådgiver på projektet, udtaler:
”Virring Skole får en klar profil, der sender et markant signal om, at skolen prioriterer bevægelse i hverdagen, og samtidig sætter aftryk i lokalsamfundet som en katalysator, hvor man opfordrer borgerne til en mere aktiv hverdag. Jeg håber, at skolen og lokalsamfundet kan udvide sit arbejde med at sætte bevægelse på dagsordenen. En aktiverende adgangs- og transitionszone er et første afgørende skridt på vejen, der med fordel kan følges op af en række øvrige aktivitetsfremmende tiltag på skolens område.” 

For at involvere lokalsamfundet og opnå medejerskab, er det nødvendigt, at frivillige giver en hånd med. 

”Hele den nordlige del af Skanderborg Kommune får et fantastik aktivitetssted, hvor skole og foreningsliv smelter sammen, siger formanden for Virring Motionsafdeling Jens Skovbjerg og tilføjer:
”Jeg vil derfor opfordre borgere til at hjælpe med at nedbryde dele af det gamle indgangsparti og hjælpe med at svinge en malerpensel til sommer.” 

Formanden for Skanderborg Kommunens Børne- og Undervisningsudvalg Frands Fischer tager første hug med en lufthammer 31. marts, hvorefter byggeprojektet starter og vil stå færdigt til skolestart i august. 

FAKTA:
Virring Skole er én ud af seks skoler, der får en samlet støtte på 21 mio. kr. i forbindelse med kampagnen Skole Plus. De øvrige skoler er: Arresø Skole i Halsnæs, Haarby Skole i Assens, Mosedeskolen i Greve, Stokkebækskolen i Svendborg og Søndervangsskolen i Viby. 

Byggeprojekter på disse skoler skal vise vejen for, hvordan man kan inddrage idræt og bevægelse i skoledagen. Samtidig er formålet at åbne skolerne op for foreningslivet og det øvrige lokalsamfund.