x

Slotfelt sikres mod storm

Pressemeddelelse 21. juli 2014

Den historiske lade Slotfelt ved Schackenborg Gods åbnede i 2011 som formidlingscenter af Guldhornene, Møgeltønders historie, kunst og kultur efter en gennemgribende restaurering. Laden blev imidlertid voldsomt beskadiget under stormene i 2013. Nu skal Slotfelt stormsikres.

Slotfelt ligger som et vartegn på kanten til masken og er et overraskende supplement til Møgeltønders øvrige turistattraktioner og kulturtilbud. Laden er opført i 1870'erne med en særlig markant tagkonstruktion, et såkaldt Bohlendach, som gør, at bygningen træder monumentalt frem i det flade marskland. I 2011 åbnede laden efter en gennemgribende restaurering med en ny indretning som Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt. Guldhornene blev fundet i området for mere end 350 år siden.

Slotfelt har tidligere fungeret som en af Schackenborg Gods driftsbygninger. Med ladens nye funktion som formidlingscenter er den et fint eksempel på, hvordan en bevaringsværdig, nedlagt landbrugsbygnings kan genanvendes til nye formål, der respekterer bygningens kulturelle og arkitektoniske værdi. Slotfelt besøges årligt af 15.000-16.000 mennesker.

Restaureringen af Slotfelt indgik i en større helhedsplan for Schackenborg Gods, som også har anlagt ny parkeringsplads, toiletfaciliteter og en kiosk i tilknytning til Sønderhaven. Tønder Kommune har restaureret godsets park, og det arbejde var også en del af helhedsplanen.

Stormsikring
Slotfelt blev beskadiget under stormene i efteråret og vinteren 2013. Siden har laden været lukket for publikum. Nu gennemføres med støtte fra Realdania en teknisk undersøgelse af, hvordan bygningen kan stormsikres i fremtiden. Stormsikringen udføres som en indvendig wireafstivning. Slotfelt er forsikret, og forsikringsselskabet dækker omkostningerne til den almindelige udbedring af stormskaderne.

Stormsikringen vil bidrage med erfaringer og viden om, hvordan man tilpasser historiske bygninger til klimaforandringerne. Projektet er dermed et supplement til Realdanias øvrige arbejde med klimatilpasning, som blandt andet også handler om at finde løsninger, der sikrer byerne mod øgede vandmængder.

Med Realdanias bevilling er Slotfelt sikret, så den kan fortsætte sin funktion som formidlingscenter i fremtiden. Schackenborg Gods har stillet både bygning og arealer til rådighed for formidlingscentret. Det er Tønder Kommune, der står for den daglige drift af Slotfelt.