x

Indvielse af Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt ved Schackenborg i Møgeltønder torsdag d. 7. april kl. 14

Pressemeddelelse 31. marts 2011

Området omkring Møgeltønder har stolte historiske traditioner – det var her Guldhornene blev fundet for mere end 350 år siden. Den historiske lade Slotfelt på Schackenborg Gods er blevet restaureret og gjort til omdrejningspunkt for formidling af egnens historie, kunst og kultur. Bag det nye Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt står Schackenborg Gods, Tønder Kommune og Realdania.

Tønder Kommune og hele regionen får med indvielsen af det unikke bygningsværk et nyt kultur- og oplevelsescenter, ligesom Danmarks- og grænselandshistorien bliver levendegjort med fokus på Guldhornene, Møgeltønder, Schackenborg og marsken.

Slotfelt er en speciel, stråtækt lade fra 1870’erne. Bygningens særlige trækonstruktion giver en ”katedral-lignende” karakter, der er i familie med det italienske rådhus Vizenca og Capitol i den amerikanske regeringsby, Washington DC. Slotfelt tilhører HKH Prins Joachim og ligger bag Sønderhaven ved Schackenborg Slot.

Slotfelt har tidligere fungeret som en af godsets driftsbygninger. Med støtte fra Realdania er laden nu restaureret, og den er med sin nye funktion som formidlingscenter et fint eksempel en bevaringsværdig nedlagt landbrugsbygnings genanvendelse til nye formål, der respekterer bygningens kulturelle og arkitektoniske værdi.

Slotfelt fremtræder som et markant bygningsværk i det flade marskland og vil fremtidig være åben for publikum dagligt i perioden fra 1. maj til 1. oktober samt i weekender og i skolernes efterårs- og vinterferieuger.

Der er gennemført en nænsom restaurering og nyindretning, så man i Slotfelt nu kan opleve Guldhornene i en helt speciel udgave via moderne teknik sammen med en videofilm om de nævnte emner. Til gulvet i laden er der er udviklet en særlig Møgeltønder terrazzo, hvor marksten fra området er skåret til, før de er nedlagt i en kæmpe mosaik.

Den 30 meter lange, 13 meter brede og 12 meter høje bygning åbner samtidigt for en række kulturelle aktiviteter omfattende musik, sang, ballet og dans, ligesom der kan holdes skiftende udstillinger og en række specialarrangementer samt møder.

Det er arkitekterne Steffen Søndergaard, Askov, og Mads Bjørn Hansen, Tåsinge, der har stået for henholdsvis den ud- og indvendige restaurering. Tønder Kommune tager sig af den daglige drift. Der er desuden etableret et stisystem fra parkeringspladsen ved Schackenborg Slotskro gennem Sønderhaven (parkanlægget syd for slottet) til Slotfelt.

Indvielsen foregår med deltagelse af Deres Kongelige Højheder, Prins Joachim og Prinsesse Marie samt en række indbudte gæster.