x

Fremskrivning af befolkningsudviklingen

Politikere og embedsmænd i de danske kommuner har brug for det bedst mulige beslutningsgrundlag, når de skal afgøre, hvordan kommunerne skal udvikle sig og f.eks. træffe beslutninger om opførelse af nye boliger. 

Derfor har vi bedt Boligøkonomisk Videnscenter (BVC) og den uafhængige analyseinstitution DREAM om at fremskrive og analysere befolkningsudviklingen og boligefterspørgslen i en række kommuner frem mod 2040. Der har været fokus på yderområderne. I alt har 42 kommuner været genstand for analyserne. 

Analyserne giver kommunen et solidt beslutningsgrundlag

De 42 analyser er foretaget med den såkaldte SMILE-model, der giver det bedst kendte bud på, hvordan den danske befolkning og boligbehovet udvikler sig på kommuneniveau. 

Analyserne peger frem mod 2040 og kan hjælpe med svar på en lang række spørgsmål: Bliver der færre børn og unge i kommunen? Bliver der brug for parcelhuse eller lejligheder? Flytter folk til eller fra kommunen? 

SMILE-modellen fremskriver befolkningsudviklingen i forhold til bl.a. alder, civilstand, uddannelse, beskæftigelse og boligefterspørgsel og giver kommunerne et solidt beslutningsgrundlag, når de skal planlægge for fremtiden. 
De forskellige analyser er tilgængelige i bunden af siden. En mere detaljeret gennemgang er tilgængelig på bvc.dk, hvor alle 42 kan rekvireres. 

Yderområderne bliver udfordret 

DREAM og BVC har også set på tværs af de 42 analyser i en samlet rapport, og der viser sig flere klare tendenser, når vi ser på kommunerne i yderområderne.  

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Fremtiden byder fx generelt på en større andel af ældre og flere singler i yderområderne. Dét kræver en omstilling af boligmarkedet, så der bliver flere mindre boliger i de lokale byområder og færre fritliggende parcelhuse og stuehuse.  

BVC har lavet et resume af det samlede studie.

De danske yderområder er udfordrede

De centrale pointer er: 

  • Yderområderne får generelt en større andel ældre og singler
  • Der er brug for nye, mindre og andre typer af boliger i yderområderne 
  • Der er derudover store forskelle i yderområdernes befolkningsudvikling. Nogle kommuner får markant tilbagegang i befolkningstallet, mens andre stagnerer eller går frem 
  • Det kan være svært at vende udviklingen med kommunale initiativer

SMILE-analyserne er støttet som en del af vores initiativ Yderområdernes potentialer.