x

De danske yderområder er udfordret

Rapport

Udgivelsesdato
december 2017

Sideantal
16 sider

Forfatter(e)
Boligøkonomisk Videncenter

Download

Forskningsenheden DREAM har for Realdania foretaget et studie af, hvordan forandringer i den danske befolkning udfordrer yderområder og påvirker boligefterspørgsel og boligmarked. Her præsenteres en sammenfatning af studiet.

Politikerne og embedsmændene i de danske kommuner får brug for et bedre beslutningsgrundlag, når de i de kommende år skal
afgøre, hvordan kommunerne skal udvikle sig. Fordi der er mange modsatrettede tendenser i samfundsudviklingen i årene fremover, er det nødvendigt at kvantificere de enkelte faktorer og beregne den samlede effekt, hvis de politiske beslutningstagere i kommunerne og deres embedsmænd skal kunne forholde sig
til dem. De skal vide, i hvilke år forandringerne for alvor slår igennem, og hvor store forskydninger der er mellem de enkelte boligtyper. Det er blandt andet vigtigt for at kunne vurdere, om udviklingen er uafvendelig, eller om man realistisk kan imødegå den – i det mindste i nogle af kommunerne. Realdania har derfor ønsket at levere et værktøj og et beslutningsgrundlag, der er konkret nok til at kunne anvendes i de enkelte kommuner.