x

Nyt projekt sætter fokus på den usynlige kapital i boligområder

Pressemeddelelse 23. juni 2004

KAB og Rådgivende Sociologer A/S vil udvikle et værktøj til at måle værdien af det sociale samspil mellem mennesker i et boligområde – den sociale kapital, som det hedder i fagsproget. Fonden Realdania støtter projektet med 4 mio. kr.

Man kan ikke umiddelbart se det, men alle boligområder har det: En vis mængde social kapital. Social kapital handler om netværk mellem mennesker - om de bånd, der opstår, når man sludrer med naboerne, og langsomt lærer hinandens liv at kende, men det handler også om den tillid, man har til hinanden og de normer man har for at hjælpe hinanden.

 

En projektgruppe med repræsentanter fra KAB og Rådgivende Sociologer A/S arbejder i øjeblikket på at udvikle en metode til at måle, og på længere sigt højne graden af social kapital.

 

”Vi mangler et redskab til at måle den sociale kapital i et boligområde. Eksempelvis har kvarterløftprojekter ofte til formål at få beboerne i et boligområde til at fungere bedre sammen”, siger forretningsfører Rune Gamby i KAB - Bygge- og Boligadministration.

 

Det nye projekt har til formål at undersøge samspillet mellem de fysiske, æstetiske kvaliteter i det byggede rum og udfoldelsen af det sociale liv og pege på overordnede retningslinjer for byplanlægning. Det er tanken, at man vil sætte begrebet social kapital på formel, så det bliver muligt at måle den sociale kapital ved hjælp af kvantitative metoder.

 

KAB og Rådgivende Sociologer A/S vil udarbejde et spørgeskema med en række spørgsmål, der samlet set giver et mål for en høj eller lav grad af social kapital. Måleredskabet bliver et alternativ til de Kommunale Års Statistikker, der oplyser om alder, indkomst og nationalitet, men ikke siger noget om, hvordan beboerne i et boligområde fungerer sammen:

 

”Vi vil udvikle og i praksis afprøve nye metoder til måling af social kapital i flere boligområder, og selv om projektet i første omgang har fokus på almene boliger, vil vi kunne overføre erfaringerne herfra til andre typer boligområder”, fortæller direktør Torben Toft fra Rådgivende Sociologer.

 

”En større viden om, hvordan man øger den sociale kapital, vil forbedre indsatsen i problemramte boligområder. Samtidig kan et øget kendskab til det fysiske miljøs betydning for den sociale kapital være med til at styrke og kvalificere boligbyggeriet”, siger Karen Skou, projektleder i Fonden Realdania.

 

I forbindelse med projektet bliver der udarbejdet en rapport, afholdt to seminarer og oprettet en hjemmeside, hvor det nye målesystem vil være tilgængeligt for alle interesserede. 

Yderligere oplysninger 
Forretningsfører Rune Gamby, KAB Bygge- og Boligadministration, 
tlf. 33631000, rug@kab-bolig.dk 
Direktør Torben Toft, Rådgivende Sociologer A/S, 
tlf. 33151180, torben@rso.dk 
Projektleder Karen Skou, Fonden Realdania, 
tlf. 70116666, ks@realdania.dk