x

Værktøj til måling af social kapital videreudvikles

Pressemeddelelse 15. marts 2007

I september 2006 lancerede KAB og Rådgivende Sociologer et værktøj til måling af social kapital i boligområder. Værktøjet har fået navnet ”naboSKabet”. I løbet af de kommende to år vil naboSKabet blive videreudviklet, så det også kan omfatte børn og unge samt beboere, der af sproglige eller kulturelle grunde, ikke kan anvende det eksisterende værktøj.

Realdania, Socialministeriet, Integrationsministeriet, Landsbyggefonden og KAB har tilsammen bevilget 8 mio. kr. til at sikre, at værktøjet naboSKabet nu udbygges, således at det kan omfatte børn, unge og beboere, der ikke har en dansk kulturbaggrund.

 

”Det er et nyskabende værktøj, der giver helt nye muligheder for at måle trivsel og naboskab i et lokalt boligområde. Det glæder os at kunne opfylde et ønske om at gøre værktøjet mere komplet. Børn og unge er en enorm ressource i et boligområde, og det er vigtigt, at alle beboere uanset kulturbaggrund og sprogkundskaber kan være med, når vi taler trivsel og naboskab,” udtaler direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

 

Værktøjet naboSKabet blev lanceret i september 2006 efter 2 års udviklingsarbejde. Værktøjet, der kan anvendes gratis i alle boligområder – uanset ejerform – kan måle beboernes oplevelser af naboskab, tryghed, trivsel og forbindelser til det øvrige lokalsamfund. Værktøjet er udviklet af KAB og Rådgivende Sociologer på baggrund af teorierne om social kapital. 

Det kommende udviklingsarbejde har fokus på, hvordan værktøjet gøres tilgængeligt for børn og unge, f.eks. vil man se på muligheden for ”et talende spørgeskema” og arbejde med letaflæselige ikoner. 

 

”I dag har vi et videnskabeligt afprøvet redskab, der er et stærkt supplement til de registerdata, der ellers anvendes til at vurdere, hvordan det står til i boligområderne. Men det glæder mig rigtig meget, at vi på denne måde også får mulighed for at sætte større fokus på socialpolitiske problemstillinger set med de unge og 15. marts 2007 børnenes øjne. Jeg venter mig meget af dette projekt,” understreger socialminister Eva Kjer Hansen.

 

I videreudviklingen af naboSKabet i integrationsmæssig sammenhæng vil det ikke være nok blot at oversætte værktøjets vigtigste element – et spørgeskema – til en række af de større indvandrergruppers sprog. I andre kulturkredse betyder f.eks. det at låne sukker hos naboen ikke noget for oplevelsen af godt naboskab. Det eksisterende værktøjs enkelte emner skal derfor vurderes af fagfolk med viden om andre kulturer – på den måde sikrer man sig, at beboernes besvarelser af spørgeskemaet måler det samme. 

 

”Det er godt, at naboSKabet nu også vil kunne bruges til at kortlægge kompetencer og ressourcer blandt beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg tror, at det vil vise sig, at beboerne har flere ressourcer, end man får indtryk af fra mediebilledet. Kortlægningen kan forhåbentlig bidrage til, at vi får bedre mulighed for at udnytte disse ressourcer, så beboerne i højere grad bliver aktive medborgere og bidrager til sammenhængskraften både lokalt og nationalt,” siger integrationsminister Rikke Hvilshøj.

 

Værktøjet naboSKabet indeholder allerede både hjælp til, hvordan et boligområde kan bruge redskabet på en enkelt måde og til, hvordan man kan forstå og fortolke resultaterne. Derudover indeholder redskabet et inspirationskatalog, der kan bidrage til at forny og styrke den lokale dialog.

 

Yderligere oplysninger 
Projektleder Charlotte Heitmann, KAB, tlf. 33 63 11 22, cha@kab-bolig.dk 
Direktør Esther Nørregaard-Nielsen, Nørregaard-Nielsen & Rosenmeier- 
Rådgivende Sociologer, tlf. 33 15 11 80, esther@rso.dk 
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66, ks@realdania.dk