x

Søetatens Pigeskole ligger i Nyboder i det gamle København. Ejendommen er tegnet af arkitekt Bernhard Seidelin i 1858 som en skole for søetatens pigebørn. Bygningen fungerede som pigeskole i knap ti år, og herefter blev ejendommen hjemsted for Søværnets Kadetskole.

Ejendommen er et usædvanligt helstøbt eksempel på historicismens kvalitets- og funktionsbevidste institutionsbyggerier og fremstår endnu med et væld af smukt udførte håndværksmæssige detaljer. Realdania By & Byg købte ejendommen i 2003 for at sikre huset, der blev fredet i 1992. Siden har det fungeret som Bygningskulturens Hus; et kontorfællesskab med bygninger og bygningsarv som fællesnævner. 

I 2020 tog Realdania By & By fat på en omfattende restaurering af ejendommen. Hele forløbet vil blive fulgt tæt af Realdania By & Byg Klubben

OBS! Ejendommen er under restaurering

Søetatens Pigeskole på Borgergade 111 er lige nu under restaurering.

Har du spørgsmål vedrørende ejendommen, bedes du kontakte Realdania By & Byg på: info@realdaniabyogbyg.dk eller på 7011 0606Søetatens Pigeskole er et typisk eksempel fra den tidlige historicistiske periode. De ensartede murflader, den regelmæssige facadeinddeling og den strenge symmetri kendetegner bygningen udefra. Og inde såvel som ude benyttes et væld af narrativer som trekantgavlen på bygningens facade og firpas-motivet, som udgør balusterværket på hovedtrappen. 

Fra hall’ens murede kuppelloft træder den besøgende ind i bygningens store aula, hvor en balkon løber hele vejen rundt i 1. sals højde. Det omkransende rækværk er et smukt træskærerarbejde, hvor hver søjler er enestående. Også den synlige tagkonstruktion er et stykke uovertruffent håndarbejde i mørkt træ. Vægpartierne prydes af gipsrelieffer af Thorvaldsen, og de tunge døre til de små kontorer er alle som én med sirlige profileringer. De håndværksmæssige detaljer og kvaliteten i materialerne gennemsyrer den gamle bygning fra yderst til inderst.  

Søetatens Pigeskole er et eksempel på den spæde nationalstats funktionsbevidste institutionsbyggerier, hvor portnerbolig, vaskehus og lejligheder til lærerinder også var tænkt med. Gode arkitekter, gedigne materialer og kvalitet er kendetegnende for etatens byggerier. Bygningens står i dag som en repræsentant for den velvilje og det samfundssind, som prægede tiden. 


Arkitekt

Søetatens Pigeskole er tegnet af arkitekt Johannes Henrik Bernhard Seidelin (1820-1863).

Efter at have været i murerlærer kom Seidelin på Kunstakademiet i 1840, hvor han blev elev af G.F. Hetsch og senere M.G. Bindesbøll. Det var formentlig fra Bindesbøll, at han fik inspirationen til arbejdet med murstensornamentik.

Seidelins virke var i historicismens første fase, og sammen med arkitekt Herholdt var han foregangsmand for brugen af middelalderlige stilelementer.

Søetatens Pigeskole betegnes sammen med Helsingør Rådhus som Seidelins hovedværker, og ligesom mange af tidens arkitekter arbejdede han i både stor og lille skala - dvs. både i bygning og i interiør, og han tegnede således alt fra gravmonumenter og haveanlæg til lysekroner og standure.

Restaurering

Ved Realdania By & Bygs overtagelse af ejendommen i 2003 stod det klart, at den største udfordring var taget. Dele af det oprindelige tag lå endnu på sin plads, men andre steder var der i tidens løb blevet lagt tagpap ovenpå skifertag og inddækninger.

Det nye tag blev lagt med et undertag og herover skiferplader i stil med de oprindelige. Alle ydre metaldækninger blev udført i zink, og skotrender blev udført i kobber, sådan som det også oprindeligt var blevet udført.

Bygningens indre fik i 2003 blot en mindre overfladebehandling, da ejendommen var i udmærket stand. 

I sommeren 2020 igangsætter Realdania By & Byg en omfattende restaurering af Søetatens Pigeskole, hvor alle overflader, tekniske installationer og de mange håndværksdetaljer skal under kærlig behandling.
Interesserede kan følge processen med Realdania By & Byg Klubben