x

Klimasikring i kreativ indpakning 

Projektet har omdannet sØnæs i Viborg, hvor der tidligere var boldbaner, til et vandlandskab med et teknisk anlæg for håndtering og rensning af regnvand. Ved at kombinere rensedammen med et åbent rekreativt område for offentligheden, er der blevet plads til mere regnvand. Risikoen for oversvømmelser af Gl. Århusvej og Lyngvej under ekstrem regn bliver dermed væsentligt mindre. Samtidig får områdets mange brugere mulighed for at opleve et varieret vandlandskab, hvor man kan se og opleve håndtering og rensning af regnvandet. 

sØnæs har også den kvalitet, at vandet spiller en central rolle for aktivitetsmuligheder, demonstrationsværdi og merværdier. Både i forhold til leg og læring, men også i udviklingen af ophold og mødesteder. Derved har sØnæs potentiale til at blive dét inkluderende område, som kan samle store dele af byens befolkning – både fysisk og socialt. 

Samarbejde på kryds og tværs 

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S og rådgiverne Møller og Grønborg samt Orbicon. Det har samtidig været en del af processen at høre naboer, interessenter, borgere og politikere i Viborg. Der har været afholdt nabomøder og workshops, og der har været direkte forespørgsler til ønsker for området blandt borgere på gaden. Projektet er blevet fremlagt på to VANDPLUS-konferencer med deltagelse af flere hundrede forsyningsmedarbejdere, kommunale og private planlæggere og landskabsarkitekter samt politikere. 

Et område med potentiale

Det er et succeskriterie for projektet, at sØnæs både vil blive et interessant mål for en "dagligdags-gå-tur", såvel som et udflugtsmål for skoleklassen, der skal opnå viden og forståelse om vandets kredsløb og naturens ressourcer. Men det er også visionen at borgere, foreninger og klubber skal indtage området til kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter. Der vil derfor blive udarbejdet et aktivitets-årshjul, hvor forskellige typer arrangementer fordeles henover året, så der løbende sikres flest mulige aktiviteter.

VANDPLUS

VANDPLUS er et partnerskab mellem os, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen. Tilsammen er der uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, der skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

Kampagnen VANDPLUS