x

Ny velkomstbygning i skovbryn skal byde velkommen til Spøttrup Borg

Pressemeddelelse 3. september 2009

Vinderen i konkurrencen om at tegne og bygge Spøttrups kommende velkomstbygning er nu fundet. Vinderteamet, der består af Hans Ulrik Jensen A/S, Exners tegnestue A/S, Stokvad & Kerstens og Rådgivende ingeniører A/S, har ladet sig inspirere af skoven og dens materialer – og velkomstbygningens ankomstfacade leder derfor tankerne hen på en tømmerstabels sider, mens glasfacaderne i bygningens udstillingsrum får gren-beklædte skodder. 

I foråret udskrev Spøttrup Borgmuseum i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skive Kommune og Realdania en konkurrence om en længe ønsket velkomstbygning. Fem teams blev i maj udpeget til at komme med deres bud på bygningens udformning.
 
Der var i oplægget til konkurrencen lagt vægt på, at den nye velkomstbygning ikke skulle ”tage pusten fra den senere oplevelse af borgen”, men underordne sig og fremhæve borgens centrale rolle for stedet. Det er derfor en enig dommerkomité, som har udpeget vinderforslaget, der på én gang rummer den efterspurgte enkelhed og tilpasningsevne – og som samtidig danner en tydelig ankomst og optakt til oplevelsen af Spøttrup Borg.
 
Vinderforslaget tager udgangspunkt i samspillet med Borgen og den omgivende park. Velkomstbygningens placering i skovbrynet har inspireret vinderteamet til, i vid udstrækning at bruge træerne og deres bestanddele som inspiration for udformningen af bygningen: Træstammerne, grenene, det fældede træ og de opskårne brædder skal give en kontrast mellem borgens tunge stenmure og velkomstbygningens lethed og transparens.
 
Selve bygningen gennembrydes af en indgangsportal, der videre gennem et portrum giver adgang til borgområdet. Omkring portrummet – som vil være åbent for publikum hele året – er placeret faciliteter som billetsalg og garderobe. Længere inde udvider bygningen sig, og her finder man butik og udstilling i et højloftet rum med ovenlys og søjler i form af træstammer, som yderligere vil understrege fornemmelse af at befinde sig i en skov.
 
Spøttrup Borgmuseum vil med den nye velkomstbygning kunne modtage de besøgende med en historisk introduktion til borgen. Bygningen vil åbne for mange nye muligheder og spændende kulturformidlingstiltag. Og den vil videreføre og styrke den allerede igangværende udvikling og formidling af hele området.
 
Selve arbejdet med at opføre bygningen forventes at være færdigt i 2010, og Spøttrup Borgmuseum vil kunne modtage publikum i den nye velkomstbygning i 2011.

Læs dommerbetænkningen her >>

Fakta

Om projektet og helhedsplanen for Spøttrup Borg
Velkomstbygningen er en del af en samlet helhedsplan for Spøttrup Borg. Den samlede landskabelige helhed blev påbegyndt allerede i 1995 med genetableringen af Spøttrup Sø. Tanken er, at kvæg skal afgræsse området omkring søen for at understrege borgens fortid som studeborg. Også haveanlægget, der bl.a. omfatter en middelalderinspireret læge- og urtehave, vil blive opgraderet. I forbindelse med opførelsen af den nye velkomstbygning vil ankomsten til borgen blive omlagt med nye parkeringsplader, og der bliver indrettet arealer til levendegørelse af borgens historie bl.a. med plads til ridderturneringer.

Projektet med velkomstbygningen har været udbudt i totalentreprisekonkurrence til konsortier bestående af både arkitekt- og ingeniørrådgivere og hovedentreprenører med vægt på høj arkitektonisk kvalitet og fast pris.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er bygherre på projektet. Den overordnede gennemførelse af projektet foregår i et tæt samarbejde mellem Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Realdania.

Om Spøttrup Borg
Spøttrup Borg fra omkring år 1500 er en af de mest bemærkelsesværdige af Danmarks herregårde, fordi den viser hvordan en borg fra middelalderen så ud. Både Reformationens kanonild og Skipper Clements bondehær har gennem tiden forsøgt at trænge igennem dens forsvarsværk – men forgæves. Trods det, at borgen gennem århundrederne har været udsat for ændringer og overlast, er Spøttrup efter en omfattende istandsættelse omkring 1940 det bedste danske vidnesbyrd om et middelalderligt fæstningsværk.

I dag huser borgen et Spøttrup Borgmuseum, der er en del af Museum Salling. Museet viser publikum hvordan mennesker har levet, kæmpet og arbejdet på borgen igennem tiderne, og i sommersæsonen er her mange koncerter, middelaldermarkeder og andre kulturbegivenheder med fokus på fortiden. For skoler har museet et særtilbud om levendegjort undervisning, hvor børnene kan forsøge sig med middelalderens påklædning og levevis.

Det store parkrum omkring borgen er med til at understrege den landskabelige ramme, som lægger græs til årlige markeder og levendegørelse af borgens historie. Derudover rummer borgens haveanlæg en række temahaver, der viser den historiske brug af planter til medicin, krydderier, dufte og frugtdyrkning. alt sammen med planter der blev anvendt på den tid, hvor borgen havde sig storhedstid.