x

Spøttrup Borg – nyt ankomstcenter til en unik middelalderborg

Pressemeddelelse 25. februar 2009

Spøttrup Borg er med sine velbevarede bygningsanlæg, omgivende voldgrave og omfattende haveanlæg Danmarks mest helstøbte middelalderborg. Som en del af en større helhedsplan skal et nyt ankomstcenter nu underbygge borgens historiske betydning for de besøgende. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skive Kommune og Realdania.

Spøttrup Borg er opført i 1520'erne af biskopperne i Viborg som værn mod de nye tider i form af protestantismen, der vandt frem. Spøttrup Borg er en helt unik bygning med en bevaringsgrad, som er ganske enestående. Her kan reformationens historie fortælles som ingen andre steder i landet - og det skal det nye ankomstcenter hjælpe med til.

 

Det nye ankomstcenter bliver placeret i udkanten af haveanlægget, så selve borgen fortsat er områdets centrale element. Den nye bygning bliver derfor også af forholdsvis beskeden størrelse med et enkelt udtryk i høj arkitektonisk kvalitet. Ankomstcentrets multifunktionelle indretning vil sikre en anvendelse på mange niveauer og via flere formidlingsmæssige platforme.

 

Spøttrup Borgmuseum vil med det nye ankomstcenter kunne introducere den besøgende historisk til et besøg på borgen. Centret vil åbne for mange nye muligheder og spændende kulturformidlingstiltag. Og det vil videreføre og styrke den allerede igangværende udvikling og formidling af hele området.

 

Ankomstcentret er en del af en samlet helhedsplan for Spøttrup Borg. Den samlede landskabelige helhed blev påbegyndt allerede i 1995 med genetableringen af Spøttrup Sø. Næste skridt er bl.a. at fjerne en parkeringsplads og den vej, som i dag adskiller borgen og søen. Tanken er, at kvæg skal afgræsse området omkring søen for at understrege borgens fortid som studeborg. Også haveanlægget, der bl.a. omfatter en middelalderinspireret læge- og urtehave, vil blive opgraderet.

 

"Vi har arbejdet med et ankomstcenter til Spøttrup Borgmuseum i 6 år. Nu bliver det realiseret takket være fornemme donationer. Vi vil nu kunne give vore gæster en meget bedre forståelse af det unikke bygningsværk som Spøttrup borg er og fortælle den spændende historie, der ligger bag. Spøttrup borg bliver et kraftcenter i formidlingen af reformationens historie - en historie som ikke fortælles andre steder i dag. Det glæder vi os til," siger Borgmuseets leder Thomas Høvsgaard.

 

"Ankomstcentret udgør et centralt element i den plan, vi har lagt for udviklingen af Spøttrup Borg. Placeringen og udformningen af ankomstcentret vil give publikum en helt ny oplevelse af borgen og det omgivende haveanlæg. Og museet vil fremover kunne inddrage hele anlægget som ramme for den aktive formidling af stedets spændende historie, siger Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov.

 

"Spøttrup Borg og de landskabelige omgivelser er et enestående velbevaret eksempel på middelalderens byggestil og helhedstænkning", siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania og fortsætter: "Det nye ankomstcenter vil give mange muligheder for formidling af stedets unikke bygningsarv, og samtidig fungere som et godt demonstrationsprojekt for vigtigheden af de rette proportioner for nybyggeri i forbindelse med et helstøbt kulturmiljø."  

 

FAKTA

 

Spøttrup Borg
Spøttrup Borg fra omkring år 1500 er en af de mest bemærkelsesværdige af Danmarks herregårde, fordi den viser hvordan en ridderborg fra middelalderen så ud. Både Reformationens kanonild og Skipper Clements bondehær har gennem tiden forsøgt at trænge igennem dens forsvarsværk - men forgæves. Trods det, at borgen gennem århundrederne har været udsat for ændringer og overlast, er Spøttrup efter en omfattende istandsættelse omkring 1940 det bedste danske vidnesbyrd om et middelalderligt fæstningsværk.

 

I dag huser borgen et Spøttrup Borgmuseum, der er en del af Museum Salling. Museet viser publikum hvordan mennesker har levet, kæmpet og arbejdet på borgen igennem tiderne, og i sommersæsonen er her mange koncerter, middelaldermarkeder og andre kulturbegivenheder med fokus på fortiden. For skoler har museet et særtilbud om levendegjort undervisning, hvor børnene kan forsøge sig med middelalderens påklædning og levevis.

 

Borgens haveanlæg er den gamle lægeurtehave opdelt i de karakteristiske kvadratiske og rektangulære bede med læge- og krydderurter. I haven finder man også en frugthave og et picnicområde med en rosenpergola.

 

Læs mere på: museumsalling.dk

 
Projektet

Tidsplan
Projektet forventes i løbet af 2009 udbudt i totalentreprisekonkurrence til konsortier bestående af både arkitektrådgivere og hovedentreprenører med vægt på høj arkitektonisk kvalitet og fast pris. Ankomstcentret forventes at få en bygningsvolumen på ca. 700 m2.

 

Organisering
Slots- og Ejendomsstyrelsen er bygherre på projektet. Den overordnede gennemførelse af projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af en repræsentant for henholdsvis Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Realdania.