x

Fem teams konkurrerer om nyt velkomstcenter til Spøttrup Borg

Pressemeddelelse 1. maj 2009

Spøttrup Borg – Danmarks mest helstøbte middelalderborg – skal have et nyt velkomstcenter, der vil styrke formidlingen af borgens historie for de besøgende. Fem teams er netop blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen om at tegne og bygge Spøttrups kommende velkomstcenter.

De fem teams, der er prækvalificeret til at komme med bud på Spøttrup Borgs nye velkomstcenter, er: 

  • Børge Lind & Sønner A/S sammen med Arkitema K/S 
  • Skibbild Entreprise A/S og Arkitektfirmaet Kjer & Richter A/S 
  • STB Byg A/S og Dorte Mandrup Arkitekter A/S 
  • Steen Ginnerup A/S og AART A/S arkitekter 
  • Totalentreprenør Hans Ulrik Jensen A/S sammen med Exners Tegnestue A/S

Fristen for aflevering af konkurrenceforslagene fra de fem teams er 10. juli 2009. Vinderen af konkurrencen forventes offentliggjort i midten af august.

Det nye velkomstcenter bliver placeret i udkanten af Spøttrup Borgs haveanlæg, så selve borgen fortsat er områdets centrale element. Den nye bygning bliver derfor også af forholdsvis beskeden størrelse, og der vil blive lagt vægt på et enkelt og afdæmpet udtryk i høj arkitektonisk kvalitet. Velkomstcentrets multifunktionelle indretning vil sikre en anvendelse på mange niveauer og via flere formidlingsmæssige platforme.

Spøttrup Borgmuseum vil med det nye velkomstcenter kunne modtage de besøgende med en historisk introduktion til borgen. Centret vil åbne for mange nye muligheder og spændende kulturformidlingstiltag. Og det vil videreføre og styrke den allerede igangværende udvikling og formidling af hele området.

Velkomstcentret er en del af en samlet helhedsplan for Spøttrup Borg. Den samlede landskabelige helhed blev påbegyndt allerede i 1995 med genetableringen af Spøttrup Sø. Tanken er, at kvæg skal afgræsse området omkring søen for at understrege borgens fortid som studeborg. Også haveanlægget, der bl.a. omfatter en middelalderinspireret læge- og urtehave, vil blive opgraderet.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Skive Kommune og Realdania.

FAKTA

Spøttrup Borg
Spøttrup Borg fra omkring år 1500 er en af de mest bemærkelsesværdige af Danmarks herregårde, fordi den viser hvordan en ridderborg fra middelalderen så ud. Både Reformationens kanonild og Skipper Clements bondehær har gennem tiden forsøgt at trænge igennem dens forsvarsværk – men forgæves. Trods det, at borgen gennem århundrederne har været udsat for ændringer og overlast, er Spøttrup efter en omfattende istandsættelse omkring 1940 det bedste danske vidnesbyrd om et middelalderligt fæstningsværk.

I dag huser borgen et Spøttrup Borgmuseum, der er en del af Museum Salling. Museet viser publikum hvordan mennesker har levet, kæmpet og arbejdet på borgen igennem tiderne, og i sommersæsonen er her mange koncerter, middelaldermarkeder og andre kulturbegivenheder med fokus på fortiden. For skoler har museet et særtilbud om levendegjort undervisning, hvor børnene kan forsøge sig med middelalderens påklædning og levevis.

Borgens haveanlæg er den gamle lægeurtehave opdelt i de karakteristiske kvadratiske og rektangulære bede med læge- og krydderurter. I haven finder man også en frugthave og et picnicområde med en rosenpergola.

Projektet
Projektet er udbudt i totalentreprisekonkurrence til konsortier bestående af både arkitektrådgivere og hovedentreprenører med vægt på høj arkitektonisk kvalitet og fast pris. Velkomstcentret forventes at få en bygningsvolumen på ca. 700 m2.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er bygherre på projektet. Den overordnede gennemførelse af projektet ledes af en styregruppe med deltagelse af en repræsentant for henholdsvis Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Realdania.