x

Næsten 2.000 studerende bevæger sig dagligt gennem stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune ønsker derfor at udnytte dette potentiale for byliv.

En del af flere områdefornyelser

Vordingborg Kommune gennemfører i disse år en områdefornyelse i byens centrale områder. Fornyelsen omfatter både infrastrukturomlægninger, nybyggeri, forskønnelse og omdannelse af centrale byrum. Samtidig nedlægger DSB og Banedanmark deres funktioner i den eksisterende stationsbygning, hvorved den tømmes for indhold. Det giver mulighed for at udvikle stationsbygning til et hus til byens studerende og foreninger. Idéen er, at huset skal være et værksted for demokratisk dannelse, og at de stationsnære arealer fremover skal indeholde aktiviteter, der kan understøtte ungdomskulturen.

Fra stationsbygning til mødested

Med støtte fra vores kampagne 'Hovedbyer på Forkant' bliver stationsbygningen og arealerne omkring udviklet til et nyt, fælles mødested i byen. Selve stationsbygningen tænkes som et brugerstyret hus med voksen tilstedeværelse. Idéen er resultatet af et skoleprojekt, der pegede på potentialet i at flytte skolens funktioner ud i byen. Projektet skal derfor også skabe flere fysiske forbindelser mellem uddannelsesområdet og stationsområdet.

Udviklingen af stationsområdet sker i samarbejde med Campus Vordingborg - en sammenslutning af de forskellige uddannelsesinstitutioner i byen - Byforum, der består af lokale interessenter og borgere, og et ungeråd med repræsentanter fra byens uddannelsesinstitutioner bistår kommunen med rådgivning og sparring.

Fastholde byliv og unge

Projektet arbejder overordnet med forene udfordringerne med manglende byliv og  manglende tiltrækning og fastholdelse af unge mennesker i yderområderne. Byen arbejder med potentialet, der kan ligge i at være uddannelsesby frem for ren handelsby og viser samtidig, hvordan man kan arbejde med at skabe nyt byliv i og omkring bygninger, der har mistet deres funktion

Projektet er støttet gennem det første call i kampagnen Hovedbyer.