x

I Vordingborg skal den gamle stationsbygning og arealerne omkring udvikles til et nyt, fælles mødested i byen.

Tema

Næsten 2000 studerende bevæger sig dagligt gennem stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune ønsker derfor at udnytte dette potentiale for byliv.

En del af flere områdefornyelser

Vordingborg Kommune gennemfører i disse år en områdefornyelse i byens centrale områder. Fornyelsen omfatter både infrastrukturomlægninger, nybyggeri, forskønnelse og omdannelse af centrale byrum. Samtidig nedlægger DSB og Banedanmark deres funktioner i den eksisterende stationsbygning, hvorved den tømmes for indhold. Det giver mulighed for at udvikle den overflødiggjorte stationsbygning til et hus til byens studerende og foreninger. Idéen er, at huset skal være et værksted for demokratisk dannelse, og at de stationsnære arealer udvikles til at indeholde ungdomskulturaktiviteter.

Fra stationsbygning til mødested

Med vores støtte udvikles stationsbygningen og arealerne omkring nu til et nyt, fælles mødested i byen. Selve stationsbygningen tænkes som et brugerstyret hus med voksen tilstedeværelse. Idéen er resultatet af et skoleprojekt, hvor det blev foreslået at flytte skolens funktioner ud i byen. En del af projektet er endvidere at etablere flere fysiske forbindelser mellem uddannelsesområdet og stationsområdet.

Udviklingen af stationsområdet sker i samarbejde med Campus Vordingborg - en sammenslutning af de forskellige uddannelsesinstitutioner i byen, Byforum - bestående af lokale interessenter og borgere, og et ungeråd med repræsentanter fra byens uddannelsesinstitutioner bistår kommunen med rådgivning og sparring.

Projektet er en spændende case i forhold til udfordringen med at tiltrække og fastholde unge mennesker i provinsen. Derudover er det en god eksempelcase i forhold til funktionstømte stationsbygninger, og et godt eksempel på hvordan man udnytter bylivspotentialet i at være uddannelsesby som supplement til at være handelsby.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2018
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2020
  • Støttebeløb
  • 7,8 mio. kr.
  • Partnere
  • Vordingborg Kommune
  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Vordingborg Stationsbygning

{{ title }}

{{ description }}