Stevns Klint

På Stevns Klints højeste punkt, 44 meter over havet, ligger Stevns Fyr med en storslået udsigt over Østersøen. Anlægget består af det fungerende Stevns Fyr fra 1878, det tidligere fyr og fyrmesterbolig fra 1818 samt en lille kystudkigshytte fra Den Kolde Krig. Fyret er placeret på den unikke Stevns Klint; en ca. 17 kilometer lang kyststrækning.

Tema

I dette projekt er idéen et samlet anlæg, der dels eksponerer landskabets dramatiske møde med havet og dels udnytter og synliggør de forskellige historiske lag på stedet. En forundersøgelse skal skabe et helhedsblik for stedet, og danne grundlag for etableringen af et anlæg, der sikrer tilgængelighed og lægger op til bevægelse i landskabet, som et udflugtsmål for børn og voksne.

Alt sammen med respekt for de store naturværdier, der findes på stedet.

Dermed synliggøres kridtklintens fortælling om 65 millioner års historie, og der skabes mulighed for nye oplevelser ved klinten.

UNESCO verdensarv

Stevns Klint er verdensberømt fordi man i klintens lag kan se sporene efter den katastrofe, der ramte jorden for 65 millioner år siden og udslettede halvdelen af alle dyre- og plantearter, heriblandt dinosauren. Begivenheden aflæses som et tyndt lag af ler mellem de tykke lag af skrivekridt og kalksten. Stevns Klint blev i 2014 optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Fra klinten ved Stevns Fyr er der gode muligheder for at observere store rovfugletræk, og stedet er et yndet besøgsmål blandt ornitologer.

Området ved fyret er præget af de fredede bygningsmæssige anlæg og det omkringliggende militære bastionslandskab.

Projektfakta

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge

Relaterede projekter Se alle projekter

Lodbjerg Fyr

Bovbjerg Fyr

Rubjerg Knude

Det Grå Fyr i Skagen

{{ title }}

{{ description }}