x

For 66 mio. år siden ramte en asteroide jorden med voldsomme følger for dinosaurer, planter og dyreliv. Den dag i dag kan man ved Stevns Klint se et lag af fiskeler, der dokumenterer de voldsomme begivenheder. Af samme årsag blev Stevns Klint i 2014 optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Men Stevns Klint er mere end geologi. Det er kystrækning, natur, fugletræk, historien om Den Kolde Krig, hvor Stevnsfortet var Danmarks og NATO’s yderste forsvar. Det er Højerup Gamle Kirke, Stevns Fyr og livet ved kridtbruddene. Det er vores fælles historie og kulturarv med stor betydning for både lokalsamfund og besøgende.

Én samlet bæredygtig besøgsdestination

Nu skal det unikke område udvikles og gøres til én samlet bæredygtig besøgsdestination, der skal komme hele lokalsamfundet til gode.

Sammen med Stevns Kommune støtter vi udviklingen af Stevns Klint med 25 millioner kroner. De forskellige udviklingsprojekter indgår i et samlet projekt til ca. 58. mio. kr.

Formålet med indsatsen er at gøre den bæredygtige turismen til en løftestang for positiv beskæftigelse, livskvalitet og bosætning i hele kommunen. Det skal blandt andet ske gennem bevaring, fornyelse og formidling af områdets natur- og kulturarvsværdier.

Det samlede projekt består af flere delprojekter med fælles fokus på:

Større oplevelsesværdi: De geologiske lag, der har gjort Stevns Klint til UNESCO verdensarv, skal gøres let tilgængelig for alle. Det betyder, at man blandt andet anlægger en trappe og en platform ved Højerup, en trappe i Sigerslev, en bådebro med stianlæg i Boesdal samt en række udsigtspunkter, der hver især fremhæver de mest imponerende kig til klintens lag.

Øget kendskab: Stærkere markedsføring via projektets initiativer. Udvikling af en fælles identitet skal tydeliggøre fortællingen om Stevns som én samlet destination.

Aktivering af kulturarv: Verdensarven skal virke som løftestang for positiv udvikling i lokalsamfundet. Den imponerende tørrelade, Pyramiden, i det gamle Boesdal kalkbrud skal renoveres, så bygningen kan bruges til lokale aktiviteter for både private, frivillige og professionelle. På den måde får bygningen nyt liv og indgår i den samlede verdensarvsfortælling.

Indsatserne bygger på en udviklingsplan støttet af Stevns kommune og Realdania. Projektet understøtter vores filantropiske strategi om at fremme stedbundne potentialer over hele landet, nye rammer for fællesskaber og en levende bygningskultur.

Lokal opbakning

Med afsæt i projektets aktiviteter inddrages lokale virksomheder, foreninger og organisationer i et styrket samarbejde som en del af det eksisterende Stevns Klint Partnerprogram. Her er mere end 100 partnere klar til at indgå i udviklingen af Stevns som en bæredygtig destination.