x

Klemensker er ligesom andre byer midt på Bornholm hovedsageligt boligbyer, hvor borgerne pendler til de nærmeste større byer. Hvis der fortsat skal være beboelse og dagligliv hele året i disse småbyer, og hvis de skal tiltrække nye beboere, er det vigtigt at styrke deres herlighedsværdi og identitet. Samtidig er småbyerne på Bornholm ligesom mange andre landsbyer i Danmark omgivet af landbrug, der afskærer adgangen til naturen, og typisk er det kun få af borgerne, der kender til de lokalhistoriske og landskabelige skatte.

Løsning 

Projektet har derfor udbygget og anlagt stier med opholdspladser for at skabe nemmere adgang til naturen, så man kan opleve de landskabelige og kulturhistoriske perler i og omkring de to små byer - alt sammen i samarbejde med repræsentanter fra lokalbefolkningen. 

Målet har været at understøtte bosætning i småsamfundene i landområderne og vise, hvordan man med forholdsvis små midler og i samarbejde med lokale beboere og lodsejere kan gøre det både sundere og mere attraktivt at bo i en lille by på landet.

Effekt 

Projektet har givet beboere og besøgende i Klemensker nye muligheder for at mødes, dyrke motion eller gå en tur.

En af erfaringerne fra projektet er, at trampestier er en billig måde for kommunerne at åbne landet på. Udfordringen ligger i at få lodsejertilladelser og finde stiføringen. Dette giver dog også mulighed for frugtbare kontakter mellem kommune og lokalsamfund/ildsjæle. I projektet er der blevet arbejdet med en model, hvor adgangen til jorden ikke tinglyses, sådan at lodsejerne får mulighed for at trække deres tilladelse tilbage. Dette har gjort det lettere for lodsejerne at sige ja til stier på deres jord og billigere for kommunen, fordi lodsejerne ikke har fået betaling. Det betyder dog også, at man muligvis på et tidspunkt må ændre stiforløbene, hvis en lodsejer trækker sin tilladelse tilbage.

Projektet viser også, at der i landsbyerne findes ”porte til det åbne land”, steder hvor sti og by møder hinanden, og at disse steder har potentiale til at blive nye mødesteder.