x
Vejle Midtby er udpeget som et område med særlig risiko for oversvømmelser. I 2020 vedtog kommunen derfor en stormflodsstrategi, som skal sætte retning for arbejdet med at sikre byen mod oversvømmelser fra havet. Strategien bygger på et princip om, at byudvikling og stormflodsbeskyttelse skal gå hånd i hånd, og det kalder på løsninger, som er adaptive og kan udvikles over tid. Eller med andre ord: en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen.

Realdania har støttet Vejle Kommunes arbejde for at inddrage borgere og aktører i en åben dialogproces i forbindelse med høringsfasen for stormflodsstrategien. Gennem kunstværker, en pop-up udstilling på havnen og en åben idékonkurrence har man arbejdet med at gøre spørgsmålet om stormflodssikring nærværende og inddrage borgere og aktører i en proces, hvor man ikke kender løsningen på forhånd og selve truslen kan virke abstrakt. Resultaterne indgår i Vejle Kommunes samlede stormflodsstrategi og løsningskatalog.

I 2022 bevilgede vi yderligere 24,7 mio. kr. til realiseringen af stormflodsstrategiens første etape, som omfatter en strækning ud mod Skyttehushaven. Projektet er inspireret af vinderforslaget fra idékonkurrencen ’Kanten’, og bygger på idéen om at hæve terrænet og etablere en ’membran’, hvor planter, sedimenter og andre materialer  fra vandet kan aflejre sig over tid, så stormflodsbeskyttelsen så at sige vil sætte sig og vokse i takt med at vandstanden stiger og byens behov for beskyttelse vokser tilsvarende.