x

Vejle midtby blev i 2011 udpeget som et område med særlig risiko for oversvømmelser jævnfør EU´s oversvømmelsesdirektiv. Derfor er Vejle Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan, og som en del af det arbejde har Vejle Byråd besluttet, at der skal laves en stormflodsstrategi. 
Vejle Kommunes stormflodsstrategi blev vedtaget i december 2020 og bygger på princippet om, at byudvikling og stormflodsbeskyttelse skal gå hånd i hånd, være adaptiv, og kunne udvikles over tid. Med andre ord: en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen. 


Strategien skal være med til at sætte en retning for, hvordan risikoen håndteres i forhold til oversvømmelse fra stormflod og havvandsstigninger, og hvordan dette tænkes sammen med byudviklingen, så beskyttelsen også skaber merværdi. Formålet er at stormflodsbeskyttelse i Vejle forenes med en resilient og bæredygtig byudvikling.

Åben dialogproces i høringsfasen

En af udfordringerne med den adaptive stormflodsstrategi er at formidle strategiens mulige fremtidsscenarier bredt, samt at sandsynliggøre en realisering af de innovative løsninger, som er skitseret i de tre plan-faser, så finansieringen af og opbakningen til projekterne understøttes. 
Formålet med Vejles deltagelse i partnerskabet Byerne og det stigende havvand var derfor at tilrettelægge en åben og tilgængelig dialogproces i høringsfasen af Vejles stormflodsstrategi. Dette for at gøre emnet stormflodssikring nærværende og inddrage borgere og aktører i en proces, hvor man ikke kender løsningen på forhånd, og selve truslen også kan virke abstrakt.
 

 

Projektet har arbejdet for at indhente ny viden og udvikle samarbejdsformer, der kan være med til at sikre implementering af innovative multifunktionelle klimaløsninger, så Vejles strategi om en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen, på sigt kan blive en realitet. 
I foråret 2020 igangsatte Vejle Kommune en proces med tre spor, der på forskellig vis samler viden og skaber fælles forståelse, ejerskab og identitet til udviklingen af en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen. 

De tre spor

  • Vand – Fælles forståelse: Hvordan skabes fælles forståelse for truslen fra havet og fjorden?

  • Natur – Fælles billede: Hvordan ser fremtidens naturbaserede stormflodsbeskyttelse ud?

  • Kunst – Fælles identitet: Hvordan kan kunst hjælpe os at se på vandproblematikkerne fra nye vinkler? 

Resultaterne fra dialogprocessen indgår i Vejle Kommunes samlede stormflodsstrategi og løsningskatalog, som kan ses herunder:

 

Løsningskatalog

I juni 2022 blev udviklingsplanen for Vejle udvalgt til at modtage realiseringsstøtte fra Realdania på 24,7 mio. kr.