x

En adaptiv stormflodsbeskyttelse, som gror med byen, skaber resiliens og merværdi, og som bygger på nye, innovative natur baserede løsninger skabt med og for byens borgere og aktører. Sådan lyder ambitionen for Vejle Kommunes indsats for at sikre byen. 

Vejle Kommunes tilgang til stormflodsbeskyttelse har fokus på resiliens — det handler om at blive bedre til at leve med risikoen — og på at skabe fælles forståelse gennem en dialogproces samt udvikle innovative løsninger i en eksplorativ proces med eksperter, kunstnere, borgere og områdets aktører. Løsningerne skal omfatte både hårde og bløde kanter ud mod fjorden og skabe et godt møde med vandet, hvis kvalitet og sundhed skal forbedres samtidigt med at byen beskyttes.

Men i dag er det ikke havvandsstigningerne, der fylder mest i bevidstheden hos vejlenserne – det gør derimod mange borgeres konkrete erfaringer med oversvømmelser fra regnvand. Derfor går projektet ud på at igangsætte en eksplorativ proces i tre spor, der på forskellig vis samler viden, skaber fælles forståelse, ejerskab og identitet til udviklingen af stormflodsbeskyttelse der gror med byen.

De tre spor omfatter:

  1. En dialogproces, hvor Vejle Kommune gennem borgerinddragelse og installationer kan styrke dialogen om vandets betydning for Vejle.
  2. Åben ide konkurrence om den naturbaserede kant, i såvel urban- som naturzonen.
  3. Der iværksættes forskellige tiltag hvor kunstnere udsætter stormflodsbeskyttelse for kunst, for på den måde at skabe en større bevidsthed om og fælles identitet i forhold til et teknisk emne som stormflodsbeskyttelse. Den eksplorative proces forankres gennem en række stormflodssaloner hvor både kunstnere, borgere, politiker, aktører og eksperter mødes.

Resultaterne skal indgå i Vejle Kommunes samlede stormflodsstrategi og fremtidige løsningskatalog.

Resultat 

Resultaterne fra dialogprocessen skal indgå i den endelige stormflodsstrategi, herunder handlingsplan og tilhørende løsningskatalog. Strategi, plan og løsningskatalog forventes færdige i 2021 med udkast ultimo 2020.

Aktuel status (marts 2020)

Åben idekonkurrence skydes i gang den 24. marts

Rådgivere

Kunstrådgiver Marie Markmann, Arkitekt foreningen, Arki_lab, kunstner Regitze Engelborg Karlsen, fotograf Jonas Normann samt forskergruppen nedsat i projektet.

Kontaktperson

Lotta Tiselius
E-mail: chmti@vejle.dk
 

Mere information

Se mere om projektet på Vejle Kommunes dialogplatform
 
Se mere om kunstprojektet på skurestriberograndzoner.dk