x

En adaptiv stormflodsbeskyttelse, som gror med byen, skaber resiliens og merværdi, og som bygger på nye, innovative natur baserede løsninger skabt med og for byens borgere og aktører. Sådan lyder ambitionen for Vejle Kommunes indsats for at sikre byen. 

Vejle Kommunes tilgang til stormflodsbeskyttelse har fokus på resiliens — det handler om at blive bedre til at leve med risikoen — og på at skabe fælles forståelse gennem en dialogproces samt udvikle innovative løsninger i en eksplorativ proces med eksperter, kunstnere, borgere og områdets aktører. Løsningerne skal omfatte både hårde og bløde kanter ud mod fjorden og skabe et godt møde med vandet, hvis kvalitet og sundhed skal forbedres samtidigt med at byen beskyttes.

Men i dag er det ikke havvandsstigningerne, der fylder mest i bevidstheden hos vejlenserne – det gør derimod mange borgeres konkrete erfaringer med oversvømmelser fra regnvand. Derfor går projektet ud på at igangsætte en eksplorativ proces i tre spor, der på forskellig vis samler viden, skaber fælles forståelse, ejerskab og identitet til udviklingen af stormflodsbeskyttelse der gror med byen.

De tre spor omfatter:

  1. En dialogproces, hvor Vejle Kommune gennem borgerinddragelse og installationer kan styrke dialogen om vandets betydning for Vejle.
  2. Åben idekonkurrence om den naturbaserede kant, i såvel urban- som naturzonen.
  3. Der iværksættes forskellige tiltag hvor kunstnere udsætter stormflodsbeskyttelse for kunst, for på den måde at skabe en større bevidsthed om og fælles identitet i forhold til et teknisk emne som stormflodsbeskyttelse. Den eksplorative proces forankres gennem en række stormflodssaloner hvor både kunstnere, borgere, politiker, aktører og eksperter mødes.

Resultaterne skal indgå i Vejle Kommunes samlede stormflodsstrategi og fremtidige løsningskatalog.

Resultat 

Resultaterne fra dialogprocessen skal indgå i den endelige stormflodsstrategi, herunder handlingsplan og tilhørende løsningskatalog. Strategi, plan og løsningskatalog forventes færdige i 2021 med udkast ultimo 2020.

Status (august 2020)

Corona-krisen har tvunget projektholdet til at tænke anderledes, og selvom projektet bygger på masser af dialog og samskabelse med borgerne, har Vejle Kommune bestræbt sig på at “omtænke i stedet for at aflyse”. Det indebærer bl.a. en større digital tilstedeværelse og en række andre initiativer, som informerer og interagerer med borgerne i Vejle by på nye måder.

Kontaktperson

Lotta Tiselius
E-mail: chmti@vejle.dk

Mere information

Om idekonkurrencen:

Læs mere om idekonkurrencen

Se mere om kunstprojektet: 

Skurestriberograndzoner.dk