x

Havvandet stiger. Klimaforandringer betyder, at vi i fremtiden vil opleve højere vandstande og flere og voldsommere stormfloder med store skader til følge. Det vil sætte sit præg på byerne i fremtidens Danmark. 

Siden 2017 har i et partnerskab med Miljøministeriet, 19 danske kommuner og et tværfagligt netværk af forskere om at udvikle nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden.

18 projekter har fået støtte til at komme videre

I alt 18 projekter i hele landet har modtaget støtte fra partnerskabet over to ansøgningsrunder. Alle projekter rummer et bredt spænd af problemstillinger og har en eksempelværdi for andre. 

Fælles for projekterne er også, at de bygger på en række værdier, som vi mener er vigtige. Det handler eksempelvis om at tænke behovet for beskyttelse sammen med de langsigtede planer for byens udvikling, så man ikke bygger sig til nye udfordringer i takt med, at de gamle havneområder mange steder omdannes til nye byudviklingsområder. Det handler om at bruge kystbeskyttelsen til at understøtte visionerne for byens udvikling og løfte kvaliteten af byrum og -områder. Og så handler det om at finde fleksible løsninger, som tillader os at blive klogere, i takt med at klimaprognoserne og byerne udvikler sig. 

Du kan se de 18 projekter på kortet herunder. Projekter markeret med rødt blev udvalgt i første runde. Projekter med blåt blev udvalgt i anden runde.